E-postutskick om försäkringsavstämning

Just nu går vi ut med e-postmeddelanden till våra lantbrukskunder där du uppmanas att logga in med mobilt BankID för att gå igenom dina försäkringsuppgifter.

Se alla nyheter