Nya villkor i våra sponsringssamarbeten ska öka tryggheten i länets föreningar

Vi är samarbetspartner till många föreningar och projekt i Jämtlands län. Det är också en del av vårt ansvar att bidra till att aktiva ungdomar känner sig trygga. Därför ställer vi nu krav i våra samarbetsavtal på att föreningar ska göra utdrag ur brottsregistret för samtliga ledare.

Per Ödmark och Maria Paulsson, Länsförsäkringar Jämtland och Gunnar Ageskär, ÖGIF

Förhoppningen med det nya villkoret är att det ska försvåra för förövare och stärka ungdomars skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

- För att skydda våra kunder ställer vi krav på våra medarbetare som arbetar med kundärenden att lämna in bland annat utdrag från brottsregistret. Nu tar vi nästa steg och jobbar förebyggande även inom vår sponsring. Föreningarna kan enligt lag kräva utdrag från brottsregistret på sina ledare. Genom att vi villkorar det i våra avtal uppmärksammar vi föreningarna om möjligheten och ger ännu ett incitament att begära in utdragen, säger Maria Paulsson, sponsringsansvarig på Länsförsäkringar Jämtland.

Sponsring är en stor del av vårt samhällsengagemang och något som bidrar till en aktiv fritid för såväl unga som gamla, dessutom bidrar det till att hålla landsbygden levande. Vår förhoppning genom att ställa nya krav i samarbetsavtalen är att uppmärksamma problematiken och förhoppningsvis säkerställa trygghet och säkerhet för barn och unga i vårt län.

- Utöver detta har vi även kartlagt alla våra sponsringsåtaganden utifrån geografiska, demografiska och kategoriska parametrar för att se var vi bör göra en förflyttning. Den målsättning vi har med kartläggningen är att vi ska kunna göra en förflyttning från den traditionella idrottssponsringen och ”skyltsponsringen” till ett mer jämt fördelat samhällsengagemang som sprider sig över hela länet. Vi ser att vi ska sponsra mer kvinnor/flickor och få en större närvaro inom kultur, skola och miljö, säger Maria Paulsson, sponsringsansvarig Länsförsäkringar Jämtland.

Föreningarna agerar

En av de sponsringstagande föreningarna som jobbar utifrån de nya villkoren är ÖGIF, en friidrottsförening med ca 150-200 aktiva personer i träning där fördelningen är ungefär 60 % tjejer och 40 % killar. Gunnar Ageskär, ÖGIF, berättar att han tycker det är helt rätt och väldigt viktigt att företag har dessa villkor för sponsring.

- Vi gör utdrag på alla ungdomsledare och följer Länsförsäkringar Jämtlands villkor för sponsring. Vi arbetar aktivt för att våra medlemmar ska känna sig inkluderade och att alla som är intresserade får medverka i våra träningar och vi arbetar aktivt mot all sorts droger. Då vi är beroende av sponsring från företag känns det väldigt rätt med dessa villkor och vi vill såklart att våra aktiva ungdomar ska kunna känna sig trygga i vår förening, säger Gunnar Ageskär, ÖGIF

Korta fakta

Sedan 2013 har föreningar rätt enligt lag att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.

Det utdrag som ska krävas in är ett begränsat utdrag från brottsregistret.

I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av de grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Från och med den första januari 2020 kommer alla idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet att behöva ta utdrag på sina ledare. Länsförsäkringar Jämtland förstärker detta genom att ställa krav på alla sponsrade föreningar oavsett aktivitet.

Se alla nyheter