Investeringshjälpen april - Ett verktyg för dig som sparare

Förtroendebarometrar bland amerikanska hushåll och företag indikerar en god utveckling i närtid, Eurozonen visar mycket låg inflation och här hemma ser arbetsmarknaden fortsatt stark ut. Vad betyder allt det här för dig som sparare?

I Investeringshjälpen tar du del av våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder och Aktiva placeringsförslag. Tanken är att hjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Investeringshjälpen april 2019

Se alla nyheter