Hej jämte och härjedaling! Vi söker dig

Nu söker vi dig som ofta eller sällan känner igen dig i reklam. Vi vill att reklam och kommunikation ska spegla verkligheten på ett bättre sätt. Därför söker vi dig som vill representera jämtar och härjedalingar i vår reklam och kommunikation. Vill du vara med och bidra?

Ersättning 950 kr/person och dag betalas ut av fotografen. Fotograferingen tar cirka 4 timmar. 

Datum för fotograferingar: 10, 11, 12 och 13 juni 2019

  • Vi söker dig som är född i Sverige eller i annat land
  • Vi söker dig som lever ensam eller i familj eller på annat sätt
  • Vi söker er som vill representera olika typer av relations- och familjekonstellationer
  • Vi söker dig som har eller inte har en funktionsvariation
  • Vi söker er som är i olika åldrar och av olika kön
  • Vi söker dig oavsett hur du identifierar dig

Ansökan

Ansökningstiden har gått ut, har du frågor är du välkommen att kontakta kommunikation@lfz.se

Se alla nyheter