Hej jämte och härjedaling! Vi söker dig

Nu söker vi dig som ofta eller sällan känner igen dig i reklam. Vi vill att reklam och kommunikation ska spegla verkligheten på ett bättre sätt. Därför söker vi dig som vill representera jämtar och härjedalingar i vår reklam och kommunikation. Vill du vara med och bidra?

Ersättning 950 kr/person och dag betalas ut av fotografen. Fotograferingen tar cirka 4 timmar. 

Datum för fotograferingar: 10, 11, 12 och 13 juni 2019

  • Vi söker dig som är född i Sverige eller i annat land
  • Vi söker dig som lever ensam eller i familj eller på annat sätt
  • Vi söker er som vill representera olika typer av relations- och familjekonstellationer
  • Vi söker dig som har eller inte har en funktionsvariation
  • Vi söker er som är i olika åldrar och av olika kön
  • Vi söker dig oavsett hur du identifierar dig

Ansökan

Mejla en beskrivning av dig själv och några bilder till fotografering@lfz.se. Ange även telefonnummer, mejladress och vilket eller vilka datum du kan vara med. Barn och ungdomar under 18 år behöver målsmans tillstånd för att delta.

Ansök senast den 17 maj 2019.

Se alla nyheter