Har getingarna byggt bo?

Under sommaren är det vanligt att getingar bygger bo i eller omkring våra hus.

Har du problem med skadedjur eller ohyra i ditt bostadshus?

Om du har en försäkring hos oss för bostadshus eller fritidshus, så ingår skydd för sanering av bostadsohyra och skadedjur inom och i direkt anslutning till bostadshuset. Om du har en gårdsförsäkring täcker din försäkring sanering av skadedjur i bostadshuset men inte övriga byggnader på gården.

Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur eller ohyra.

Läs mer om hur din försäkring gäller

Gör din skadeanmälan

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din bostad ska du kontakta saneringsföretaget Nomor och göra din skadeanmälan direkt till dem. Kom ihåg att ha ditt försäkringsnummer i beredskap.

Skadeanmälan via webben 

Öppet dygnet runt.

Anmälan via telefon: 0771-122 300
Öppet vardagar kl 07.00-17.00

Se alla nyheter