Corona - Så gäller din försäkring

Här får du svar på hur dina försäkringar gäller i samband med spridningen av coronaviruset.

Så gäller din reseförsäkring

Reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Här är vad som gäller om du tänker resa utomlands eller vill ställa in en bokad resa. Kontrollera UDs reserekommendationer, de påverkar hur din reseförsäkring gäller. UD avråder fortfarande från resor till de flesta länder utanför Europa.

  • Om du reser trots att UD avråder, behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen, inte gäller om du blir sjuk i covid-19.

Frågor och svar

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag har vaccinerats mot covid-19 och blir akut sjuk utomlands?

Om du reser utomlands till ett land som UD inte avråder från att resa till och blir akut sjuk, betalar hemförsäkringen nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemresa. Det gäller också om du blir akut sjuk i covid-19 trots vaccination.

Om du väljer att resa till ett land dit UD avråder från att resa till gäller inte försäkringen om du blir sjuk i covid-19. Den gäller inte heller vid andra händelser som är relaterade till covid-19, exempelvis om du ombeds sitta i karantän eller inte kan ta dig hem. Och det oavsett om du har vaccinerat dig eller inte.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag inte har kunnat vaccinera mig?

Reseförsäkringen gäller som vanligt om du reser utomlands till ett land som UD inte avråder från att resa till. Blir du akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för vård och eventuell hemresa.

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag vill ställa in en planerad resa?

Avbeställningsskyddet finns i vårt utökade reseskydd. Det utökade reseskyddet ingår per automatik i vissa hemförsäkringar medan andra behöver komplettera med det. För att ta reda på om det utökade reseskyddet ingår i din hemförsäkring kan du läsa mer om reseförsäkringen.

Avbeställningsskyddet gäller om du blir akut sjuk innan avresa och därför inte kan genomföra resan. Du får ingen ersättning genom avbeställningsskyddet på grund av att UD avråder från resor. Vi rekommenderar dig att kontakta researrangören eller flygbolaget för att undersöka möjligheten att avboka eller omboka resan. Du kan också läsa om dina rättigheter hos Konsument Europa

Har du betalat minst 75 procent av resan med Länsförsäkringars bank- och betalkort har du också ett avbeställningsskydd. 

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag reser till ett land som UD nu inte längre avråder från att resa till?

Reseförsäkringen gäller som vanligt, det vill säga om du insjuknar akut eller drabbas av ett olycksfall och behöver söka läkarvård på resmålet.

Även om UD har hävt avrådan från resor till flera länder i Europa betyder det inte att allt är som vanligt. Du som planerar att resa rekommenderas att förbereda dig noga, hålla dig uppdaterad och hela tiden följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Om smittspridningen ökar kan ett land väldigt snabbt besluta om vilka andra länders medborgare det vill släppa in, testning av resenärer, karantänsregler, utegångsförbud med mera. Det är inte heller självklart att turister tas emot i sjukvården. Vi ersätter inte merkostnader, reseavbrott med mera om du måste sitta i karantän på grund av risk för smittspridning eller på annat sätt begränsas under din resa. 

Hur gäller reseskyddet i hemförsäkringen om jag reser utomlands trots UDs avrådan?

Så länge UD avråder från resor till många länder behöver du vara uppmärksam på att din reseförsäkring, som ingår i hemförsäkringen, inte gäller för skador som har samband med situationen som gör att UD avråder. Det innebär att försäkringen inte gäller alls om du blir sjuk i covid-19. Men det innebär också att vi inte ersätter merkostnader, reseavbrott med mera om du måste sitta i karantän eller inte kan ta dig hem.

Svenska ambassader och konsulat kan ha begränsade möjligheter att bistå svenskar på plats och kommer inte att kunna hjälpa med transport till Sverige för den som har svårt att ta sig hem.

Kolla upp och följ reserekommendationerna på UDs webbplats. Läs mer om vad avrådan från UD innebär. Det är fortfarande ett rörligt läge och därför är det viktigt att du som resenär håller dig informerad lokalt och de lokala anvisningar som råder.

Ladda gärna ned UDs app Resklar.

Jag har varit sjuk i covid-19 men känner mig frisk nu och vill resa. Hur gäller min försäkring?

Försäkringen gäller som vanligt om du reser till land dit UD inte längre avråder från resor.

Men - det finns en risk för att försäkringen inte gäller på grund av ditt hälsotillstånd. Du bör därför göra en medicinsk förhandsbedömning av hur din sjukdom kan påverkas av resan. Försäkringen ersätter inte kostnader för vård om din sjukdom förvärras när du är utomlands. Covid-19 är en ny sjukdom och man vet därför fortfarande inte om sjukdomen kan innebära problem på sikt som exempelvis nedsatt lungfunktion.

Här kan du läsa mer om Medicinskt förhandsbesked

Om du är utomlands och behöver hjälp

Om du befinner dig utomlands och har frågor eller vill ha hjälp, kontakta i första hand SOS International som är Länsförsäkringars larmcentral. Tel: +46-8-670 4000.

Så gäller din bilförsäkring

Ska du resa med bil i Europa? Det kan bli väldigt annorlunda

Nu öppnar UD upp för resor till vissa länder och en del kommer våga ta sig ut i Europa med bil. Men många länder i Europa som har haft en tuff nedstängning kämpar fortfarande med att komma igång. Det innebär att allt på semesterdestinationen kanske inte kommer fungera normalt. Att snabbt arrangera boende, hyrbil eller en hemresa om bilen eller motorcykeln går sönder, kan just nu bli svårare än i normala fall.

Länsförsäkringar samarbetar med SOS International som har beredskap att hjälpa kunder som väljer att ta bilen i sommar. Det som blir en utmaning är att utbudet som vi är vana vid i Europa men även i Sverige inte är på samma nivå som tidigare.

Tillsammans med SOS International arbetar vi för att lösa alla tänkbara situationer som kan uppstå på resan och denna sommar är inget undantag. Men många av de branscher som kämpar extra hårt just nu är bland annat hyrbilsföretag, verkstäder och bärgare. Det kan även påverka tillgången till hotellrum och andra transporter som tåg, buss eller flyg. Det kan även innebära att, om din bil måste bärgas, du inte får följa med bärgaren i förarhytten som är vanligt annars.

SOS Internationals nätverk fungerar i dagsläget i samtliga EU och EES länder samt i alla Gröna kortet-länder och de kan erbjuda hjälp enligt försäkringsvillkoren.

Läs mer om Gröna kortet-länder

Läs mer hos SOS International
Bilsemester utomlands - lokala förutsättningar kan skapa problem
Tips och råd inför bilsemester i Sverige

Gäller bilförsäkringen precis som vanligt om jag reser med min bil i länder som UD avråder från resor till?

Den vanliga bilförsäkringen gäller, men i de länder UD avråder från resor ersätts inte eventuella merkostnader vid en skada som kan uppstå på grund av att landet exempelvis stänger sina gränser eller verkstäder med anledning av coronapandemin.

Så gäller bo kvar-försäkringen

Bo kvar ökar tryggheten i din ekonomi under perioder som den vi upplever just nu. Med anledning av det rådande läget har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Bo kvar-försäkringen i samband med corona

Så gäller sjukvårdsförsäkringen

Coronaviruset omfattas av Smittsskyddslagen och därför gäller inte sjukvårdsförsäkringen, varken för privatpersoner eller företag. Vid andra sjukdomar och åkommor gäller sjukvårdsförsäkringen som vanligt. Har du frågor om coronaviruset så hänvisar vi dig till Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen.

Frågor och svar om sjukvårdsförsäkringen och coronaviruset

Använd gärna samtalsstödet

I oroliga tider kan det vara bra att få professionell stöttning. Många väljer därför att nyttja det samtalsstöd som ingår i sjukvårdsförsäkringen. Beroende på vilket område du behöver hjälp inom får du prata med antingen en psykolog, jurist, ekonom eller en hälsocoach. Chefer eller HR-ansvariga som behöver stöttning, exempelvis i svåra medarbetarsamtal, kan nyttja motsvarande stöd för chefer.

Så gäller din företagsförsäkring

Är du företagare? Här är vad som gäller för dina företagsförsäkringar.