Om vi inte är överens

Vi ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om vi inte är överens finns det olika vägar att gå.

1. Hör av dig till din handläggare

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att göra en ny prövning av det. Kontakta då i första hand den person du haft kontakt med tidigare. I andra hand kan du begära prövning hos ansvarig chef.

2. Begär slutlig kostnadsfri prövning

Skadeärenden

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller fortsatt inte är nöjd med beslutet och ärendet rör ett skadeärende avseende hem-, egendoms eller motorfordonsförsäkringar kan du begära en slutlig prövning i bolagets interna skadeprövningsgrupp. Kontakta handläggaren med en sådan begäran.

Bank-, försäkring och övriga ärenden

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos handläggaren kan du kontakta vår klagomålsansvarig som hjälper dig få kontakt med ansvarig chef.

Vår klagomålsansvarig når du på 063-19 33 78 eller klagomalsansvarig@lfz.se.

3. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

 • Trafikskadeärenden
  Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du istället få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.   
 • Medicinska ärenden
  Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

 • Bankärenden
  Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm. Prövningen är kostnadsfri för dig.
 • Övriga ärenden
  Du som privatperson kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. Mer information finner du på www.arn.se.

  En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Vi åtar oss att medverka i Allmänna Reklamationsnämndens behandling av tvisten. Prövningen är kostnadsfri för dig.

4. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan i allmänhet dina ombudskostnader ersättas. Du betalar då enbart självrisken.

Kostnadsfri rådgivning

Vi har en klagomålsansvarig på bolaget som kan lämna information om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Vår klagomålsansvarig når du på 063-19 33 78 eller klagomalsansvarig@lfz.se.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor 
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster, konsumentinfo@ostersund.se, 0642-448 02

Hallå konsument
Du kan även få vägledning från Konsumentverkets webbtjänst Hallå konsument. Via webbtjänsten kan du få svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och annat som du som konsument behöver hjälp med. Tjänsten samordnas av Konsumentverket.

Till webbtjänsten Hallå Konsument

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan