Sammanhang för glädje och hälsa

Vårt engagemang i länet tar avstamp från FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Målen innefattar inte bara utsläpp och klimat utan en många delar av hållbarhet. Även vår egen personliga hållbarhet. Hur mår vi bra och förblir hälsosamma?

Sammanhang för glädje och hälsa

På Länsförsäkringar Aktivitetscenter på Frösön är det som oftast full aktivitet när vårt filmteam hälsar på den första juni. Det är träning för Frösö IF flickor födda 08 och om någon vecka är det match. Det är taggat, peppat och fokuserat. Tränare går igenom taktik och ropar uppmuntrande. 

I just den här åldern börjar många hoppa av från fotbollen. Kroppen växer och blir bångstyrig, man får andra intressen.
– Vi satsar mycket på gemenskapen för att få alla att vara kvar men om man ändå slutar så jag är övertygad om att grunden för att röra på sig finns kvar, säger Annica Westerlund en av flera tränare.

Sämre mående och mindre rörelse
Statistik från Region Jämtland Härjedalen visar att den fysiska aktiviteten minskar när barn i skolåldern blir äldre. Från förskoleklass till gymnasiet. Även det allmänna måendet blir sämre för både pojkar och flickor men allra mest för flickor. En tråkig trend som blivit starkare med åren. I sin rapport slår Region Jämtland Härjedalen fast att den fysiska aktiviteten som levnadsvana behöver stärkas och att arbetet med hälsa och välbefinnande bland framför allt flickor behöver prioriteras.

För Annica Westerlund är det sociala är lika viktigt som fotbollen. Gemenskapen och sammanhanget har stor betydelse. Ibland gör de också helt andra saker än att träna fotboll som att gå på bio tillsammans. För henne är umgänget också viktigt.
–Tränarrollen är så rolig och tjejerna är så himla härliga. Jag är alltid glad när jag går ifrån en träning eller när vi har träffats på andra sätt.  

Svåra frågor och var ska man börja?
Frågorna kring fysisk och psykiskt välmående bland framför allt unga är svåra. Vad kan man göra och vems är ansvaret? Det är komplext och vi har inte de svaren. Det vi med säkerhet kan säga är att insatser behövs och att fysisk aktivitet är bra. Länsförsäkringar Jämtland stöttar många idrottsföreningar, andra föreningar, insatser för både fysisk och psykiskt hälsa. Vi gör det med glädje!

När vi pratar med Annica Westerlund säger hon sig se ett mönster. Barn med aktiva föräldrar rör på sig mer. Det är komplext. Men kanske ska vi börja med oss själva när vi inte vet var vi ska börja.

Vad har du gjort för ditt välbefinnande idag?


Om du vill göra något för din hälsa och ditt välbefinnande