Så har det varit sedan 1848

På en gård i Alsen driver Agnes Jörgensen ekologiskt jordbruk i en modern tappning tillsammans med sin pappa Anders Jörgensen. På många sätt är det en perfekt symbol för vårt ursprung och vår framtid. Det är skogen, naturen och allt det ger som gör att vi finns här idag. Om oss kan man säga att landsbygden är stolparna vårt försäkringshärbre står på.

– Jag är intresserad av bra mat och hur vi skapar ett sunt levnadssätt. Man kan uppleva att lantbrukslivet är slitsamt men det är också mycket frihet och ständig närhet till naturen som jag tror är bra för människor. Det är också varierat, ena dagen är det kontorsjobb och andra är ladugårdsarbete.

För Agnes Jörgensen är det självklart att landsbygden har en plats även i framtiden. För klimatet, den biologiska mångfalden och vår egen hälsa. Slåtte Naturbeteskött som verksamheten kallas är ekologisk och småskalig. 
– För mig är det självklart att producera så naturligt som möjligt. Jag tror att den här typen av småskalig lokal produktion har väldigt mycket att bidra med även för klimatet.

Landsbygden har givit oerhört mycket och har en stor roll att spela även i framtiden. Men det behövs fler som inte bara tar vid utan även tänker nytt och utanför de traditionella ramarna. Tillsammans med LRF delar vi årligen ut utmärkelsen Ung Växtkraft för att uppmärksamma och peppa unga, drivna, nytänkande lantbrukare som får landsbygden att leva. Idag och i morgon.

Nu har du läst en bit och kanske någon annan berättelse om vårt engagemang i länet. Kanske får du en snabb tanke. Vore det inte bättre om vi sänkte försäkringspremierna ännu mer eller la vår energi på att göra bankappen lite rappare. Varför håller ett bank- och försäkringsbolag på att peppa och stötta?

Håll den tanken. Vi återvänder till Slåtte Naturbeteskött i Alsen.

Inga aktieägare, bara ägare
Agnes Jörgensen är inte bara en fenomenal bonde. Hon och hennes pappa är faktiskt två av våra ägare. Länsförsäkringar Jämtland är på juridikspråk ett ömsesidigt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder och vår lojalitet är mot våra ägare. I en vidare betydelse också mot bygden, Jämtland och Härjedalen där vi finns och verkar.

Våra vinster hamnar inte hos aktieägare utan stannar till största del i länet. Det gör att vi kan bidra till det som utvecklar, stärker och engagerar samtidigt som vi kan ha konkurrenskraftiga försäkringar, fonder och annat. Det gör också att vi ska bidra. För det som är bra för länet, är bra för dig och bra för oss. Hänger ni med hur det hänger ihop? Engagemanget, ni och vi.

Samma samma men annorlunda
Hur blev det egentligen så här? Vi backar bandet eller för den yngre läsaren hoppar till första spåret i spellistan och landar år 1848. Då grundar landshövding Anders Petter Sandströmer Jämtlands läns Brandstodsbolag. Det innebar att bönderna i ett härad solidariskt hjälpte varandra om någon av gårdarna drabbades av eldsvåda. Sedan dess har det hänt en del och idag är vi inte bara försäkringsbolag utan även bank och fastighetsförmedling. Men väldigt mycket är faktiskt ganska lika och samma idé styr vår verksamhet än idag. Gemensamt ansvar för en gemensam trygghet.

På gården i Alsen ställer vi frågan till Agnes Jörgensen om vad hon kan säga till någon som funderar på lantbrukslivet.
– Kör! Att vara företagare i branschen har mycket utmaningar och är både modernt och traditionellt. Jag jobbar med varumärke med utveckling men precis som förr har vi med djur och natur att göra.

Samma som förr alltså men i modern tappning. Lite som vår affärsidé faktiskt. Så kommer det också förbli.

För all tid.

Om Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet

Som kundägt lokalt bolag stöttar Länsförsäkringar Jämtland det som bidrar till länets utveckling. Vårt samhällsengagemang utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mål nummer 2 och dess delmål handlar bland annat om att alla ska ha tillgång till bra och näringsrik mat men också en hållbar matproduktion som bidrar till den biologiska mångfalden. Ekologisk och lokalproducerad mat är viktig del i det arbetet.