Ett län fullt av hubbar och drivkraft

Det bubblar i arbetslivet och pandemin har påskyndat en utveckling mot större flexibilitet och ett mindre beroende av att arbeta på en specifik plats. Jämtland och Härjedalen ligger i framkant i den utvecklingen och har kanske landets starkaste tillväxt av hubbar. Samarbetsytor med ett flöde av människor, där kreativitet och samarbete får större utrymme. Det är viktigt för oss och länet.

Länsförsäkringar Jämtland har ett djup engagemang i länets utveckling och tillväxt. Det är bra för alla oss som bor och trivs här att vi behåller och stärker vår konkurrenskraft och innovationsförmåga. I utveckling mot ett mer digitaliserat och platsoberoende arbetsliv har länets hubbar och coworkingytor en stor roll att spela.

Mycket av det vi älskar med Jämtland och Härjedalen älskar också de som ännu inte permanent bor här. Nu växer möjligheterna att faktiskt arbeta på en ort men ha arbetsgivaren på en annan. Det är ingen slump att ett kreativt världskänt kunskapsföretag med huvudkontor i Stockholm gett sin anställda möjlighet att arbeta var de vill. Det är heller ingen slump att några av dem har valt att göra det här i Jämtlands län. 

En flexibel arbetsplats för livet
För oss som arbetsgivare är det här också viktigt. Vi har ett pågående utvecklingsarbete för hur vi skapar ett arbetssätt som ger våra fantastiska medarbetare möjlighet till större flexibilitet. Vi har gjort om vårt kontor från grunden för att anpassa oss till utvecklingen som sker.  För att skapa en arbetsplats man vill vara på men inte nödvändigtvis måste vara på.

I det utvecklingsarbetet samarbetar vi med The Remote Lab. Vi samarbetar också med hubbarna/coworkingplatserna Gomorron Östersund, Norra station Östersund, House Be Åre. Fjällhubben Vemdalen, Kontorshotell Nummer Ett och Fjällhubben Funäsdalen.

Fjällhubben Funäsdalen där vår medarbetare Frida Jennervall Faxing ibland arbetar ser ni i filmen om vårt engagemang i länet. Hubben drivs av Sara Klockervold.

Vilken betydelse tror du hubbarna har för länets utveckling?
– Det beror på hur man tar till vara på möjligheterna. Lokalt har de verkligen betydelse och det påverkar hela länet men potentialen är större. En hubb är ett nätverk, kluster eller nav där man samlas och utgår ifrån. I den samverkanskulturen händer det riktigt spännande saker! Jag hoppas att ännu fler på lokal, regional och nationell nivå kommer satsa på de stora möjligheterna som finns i de här naven.

Hur ser intresset ut för Fjällhubben ut? Har det minskat eller ökat?
– 
Intresset är stort och har bara ökat! Begreppet jobba hemifrån har utvidgats och har inneburit att bofasta slipper veckopendla, fritidshusägare kan arbeta från sitt andra hem, gäster kan förlänga sin vistelse. Pandemin har gjort att det som inte ansågs möjligt nu är det och till och med är att föredra. Det går att ha säljmöten, avstämningar, möten och workshops digitalt utan att behöva en stor mängd tid åt resor. Den här attitydförändringen tror jag kommer vara kvar och det är bra för hela länet, inte minst här i Funäsdalen. I den här utvecklingen har hubbarna en viktig roll att spela.

Om Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet

Som kundägt lokalt bolag stöttar Länsförsäkringar Jämtland det som bidrar till länets utveckling. Vårt samhällsengagemang utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mål nummer 8 och dess delmål handlar om ekonomisk tillväxt som är bra för både människor och företag.