Ansökan om sponsring

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bolag och därför sponsrar vi endast föreningar, initiativ och verksamheter i Jämtland och Härjedalen. Vi går igenom alla ansökningar som kommer in i vår sponsringsgrupp. Det kan därför ta ett par månader innan du får en återkoppling. Vi får många förfrågningar om sponsring och tyvärr kan vi inte vara med överallt. Men vi vill gärna att du lämnar en ansökan så att vi tillsammans kan se vilken typ av samarbete som vi skulle kunna ha.

Ansök om sponsring

Om er verksamhet

Önskemål om sponsring

Uppföljning tidigare sponsrad förening:

Om din förening haft ett sponsringsavtal som upphört och ni ansöker om ny sponsring vill vi att du svarar på de kommande frågorna. För helt ny sponsringsförfrågan bortser du från denna del.

Kontaktperson hos er: