Integration och trygghet

Get visible

Integration och trygghet

Sedan 2014 samarbetar vi med Migrationsverket i Jämtland, ett samarbete som gör att det finns tillgång till hängande reflexer på flyktingförläggningar runt om i länet. Sedan december 2015 bidrar vi också med barnreflexvästar till HVB-hem och flyktingförläggningar.

Men det är viktigt att nyjämtarna, som är ovana att använda reflexer, får bra information om varför de ska användas, hur de fungerar. Vi tror att reflexvästarna till barnen kan bidra till förståelsen kring varför reflexer är viktigt och att de faktiskt kan rädda liv.

Informationsmaterial

För att underlätta informationen på boendena har vi tagit fram ett enkelt informationsmaterial med bilder.

Ladda ner informationsfolder (pdf)

Informationsfilmer

Ett viktigt tillskott i informationen är filmer som visar hur reflexer fungerar:

https://www.youtube.com/watch?v=eB5rRxivlFA

https://www.youtube.com/watch?v=fHzvXJUE_Kk

Lokala, frivilliga och ideella engagemang

Vi vill också bidra till de frivilliga, ideella insatser som görs för integrationen av våra nyjämtar. Eftersom vi är ett lokalt företag med ett stort engagemang i länet och länets framtid och trygghet är det viktigt att alla som bor här trivs och är trygga. Därför vill vi bidra till positiva initiativ för integration. Föreningar, ideella organisationer, skolor, fritidsgårdar och sammanslutningar av privatpersoner kan söka bidrag från oss, till aktiviteter för asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd. Att vi tillsammans bidrar till att skapa goda förutsättningar för att nyjämtar ska komma in samhället, få möjlighet att träna på språket och knyta kontakter som nu eller senare kan ge möjlighet till nya vänskaper, arbete och studier – det gynnar oss alla.

Det bidrag som du kan söka hos oss kan till exempel användas till mat i samband med aktiviteter, material till sådant som läxläsning, kultur- och fritidsaktiviteter. Det viktiga är att aktiviteten bidrar till att främja integration och en meningsfull tillvaro här i länet.

Ansök om integrationsbidraget

Vi går igenom inkomna ansökningar i slutet av varje månad. Du kan max ansöka om 10 000 kr (inkl. ev. moms) om det är en större aktivitet. Vår ambition är att vårt bidrag ska komma många initiativ till godo och spridas över hela länet. Det kommer vi att ta hänsyn till när vi får in din ansökan.