Vårt miljöarbete

Miljöarbete är en central del i hållbarhetsarbetet för de allra flesta företag, så även för oss. Om man blickar några år bakåt i tiden så är det väldigt tydligt att miljömedvetenheten ökat i samhället. Det som nyligen var prioriterade miljöfrågor är idag självklarheter.

Bilden av miljöfrågornas utveckling de senaste åren är att det händer mycket på kort tid:

– Vi har lämnat nivån ekologiskt kaffe och sopsortering – att välja rättvisemärkt och ekologiskt är idag en självklarhet. Det är inte många år sedan som företagens miljöarbete kännetecknades av frågor som dessa – som nu är självklara. Vi befinner oss på en annan nivå när det gäller miljöarbete idag, säger Ulf Häggrot som är miljösamordnare på Länsförsäkringar Jämtland.

Miljöeffekterna av brand- och vattenskador är stora

Ulf berättar att kärnan i miljöarbetet idag, och ett prioriterat miljömål, är det skadeförebyggande arbetet. Stort fokus läggs på att förebygga brand- och vattenskador eftersom miljöeffekterna av dessa skador är stora.

– Det är inte alldeles enkelt att mäta den exakta och konkreta effekten av vårt förebyggande arbete. Vi har under 2015 börjat testa ett nytt sätt att mäta och utvärdera effekterna av det vi gör, berättar Ulf.

Självklart följer vi även vår koldioxidförbrukning. Vi försöker minska våra tjänsteresor genom att ersätta resor med att genomföra möten via videokonferens och i kalkylen ligger att varje genomförd videokonferens i snitt innebär en tjänsteresa mindre. Målet för 2015 var 40 genomförda videokonferenser.

– Men redan den sista september passerade vi 40 genomförda videokonferenser och målet var nått, så 2016 blir det tuffare målsättningar, konstaterar Ulf.

Klimatrådet

Vi har skrivit under avsiktsförklaringen för Klimatrådet i Jämtlands län vilket innebär att vi lägger vikt vid ett samordnat klimatarbete och att avser delta i samverkansgruppen för Klimatråd Jämtlands län under perioden 2015-2020. Samverkansgruppens uppgift är att bidra till genomförandet prioriterade åtgärder i Klimatstrategi för Jämtlands län. Samverkansgruppens arbetsformer är möten, workshops och tillfälliga arbetsgrupper.

Läs mer om Klimatrådet i Jämtlands län

Klimatseminariet

Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Jämtland och Länsförsäkringar Jämtland anordnar seminariet för femtonde året på raken den 20 september. 2017 genomförs seminariet tillsammans med "Fossilfritt Sverige", ett regeringsinitiativ i form av en samverkan mellan 200 svenska organisationer och företag som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Seminariet brukar locka omkring 400 personer från näringsliv, offentlig verksamhet, föreningsverksamhet, universitetet mm.

Läs mer om årets seminarium

Årets bilplåtverkstad

Ett viktigt arbete har varit lanseringen av utmärkelsen "Årets bilplåtverkstad", som Ulf står bakom tillsammas med motorskadegruppen. Syftet med utmärkelsen är att uppmana och utmana våra leverantörer till miljövänlighet och att säkerställa kundnöjdhet.

– Vi vill premiera de som tänker och arbetar miljövänligt. Vi vill få mer fokus på hållbarhet och vi mäter sådant som begagnade bildelar, plastreparat  ioner och kundnöjdhet.

Årets bilplåtverkstad utses bland våra avtalade bilplåtverkstäder, vilket är drygt 15 i hela länet. Den verkstad som fick utmärkelsen Årets bilplåtverkstad 2015 var Bilplåtcenter i Östersund AB.

Läs mer om Årets bilplåtverkstad

Höga miljökrav på företags- och tjänstebilar

När det gäller våra företagsbilar och tjänstebilar ställs höga miljökrav, men det är också en balansgång mellan miljö och säkerhet.

– Eftersom vi är ett glesbygdslän med stora avstånd och vinterväglag under en lång period, är det också alldeles nödvändigt att se till medarbetarnas säkerhet, konstaterar Ulf.

Men samtidigt tror och hoppas Ulf att utvecklingen kommer att gå fort – "det är en förutsättning om Sverige ska vara ett fossilfritt land 2030". För att möta framtiden har vi redan investerat i 14 laddstationer för elbilar/hybrider.

Profilbild för Ulf Häggrot

Ulf Häggrot

Inköpsansvarig och miljösamordnare
Östersund