Gör din egen solel

Tack vare ett samarbete med Jämtkraft kan vi nu ge våra privatkunder som har sin villa- eller fritidshusförsäkring hos oss ett förmånligt erbjudande: Tillverka din egen solel och finansiera investeringen med en förmånlig avbetalningslösning. Allt du behöver är en solig plats, som ett tak i söderläge eller en solig plats på tomten.

Solenergi lämpar sig bra på våra breddgrader. Forskning visar att kylan och reflektionen från snön gör att mer energi kan utvinnas. Dessutom har priset på solceller minskat mer än något annat sätt att producera energi de senaste åren. Det har blivit en lönsam affär att producera solel hemma.

Bidra till en hållbar framtid

Tack vare samarbetet mellan Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft har du som är fritidshus- eller villaförsäkringskund möjlighet att få en förmånlig avbetalningslösning via Jämtkraft – en avbetalningslösning som kommit till stånd tack vare Länsförsäkringar Bank.

Solelspaketet köper du hos Jämtkraft och det finns i tre olika storlekar. Till installationen kan du kan nyttja ditt ROT-avdrag eller ansöka om solcellsstöd från Länsstyrelsen – du har möjlighet att få så mycket som upp till 35 procent av investeringskostnaden.

På Jämtkrafts webbplats hittar du mer information erbjudandet: avbetalningslösningen, paketens storlek, installation, garantier med mera.

Mer kunskap om solel

Information från Energi och klimatrådgivarna i Jämtland och Härjedalen. 

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Den egenproducerade elen täcker delar av det totala årsbehovet. När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet. Denna el ger rätt till en särskild ersättning. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Det är till exempel ganska vanligt i sommarstuga eller husvagn.

Att tänka på vid installation

Det kan vara mycket att tänka på när det gäller installation av solceller. Här kan du ta del av två checklistor för en säker installation. 

Att bygga en solcellsanläggning
– Checklista från idé till uppföljning

Checklistan har tagits fram av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Syftet är att underlätta för dig som är intresserad av att bygga en egen solcellsanläggning.

Ta del av checklista för solcellsinstallation

Minimera risken att din anläggning blir skadad
- Checklista för solcellsanläggning

Checklistan har tagits fram av oss och syftar till att säkerställa att du och installatören har gjort det ni kan för att förebygga eventuell skada. 

Ta del av checklista för solceller

Har ditt hus rätt förutsättning för solceller?

Gör solcellskollen

Registrerade elinstallatörer

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du kolla om elföretag och installatörer är registrerade av Elsäkerhetsverket. 

Anlita ett elinstallationsföretag

Kolla elföretag