Naturskador – klimatförändringarna påverkar oss

Anders Dahlén arbetar som skadeförebyggare inom lantbruk. Hösten 2016 fick han ytterligare en roll, som naturskadesamordnare.

Vad innebär det?

- Vi ser att antalet naturskador som beror på ett förändrat klimat ökar för alla länsförsäkringsbolag. Det handlar om allt från översvämningar till stormar. Det är skadehändelser som ofta blir väldigt kostsamma för oss och besvärliga för våra kunder, så vi behöver ha ett gemensamt fokus på dessa frågor i länsförsäkringsgruppen, berättar Anders.

Naturskadesamordnare i varje bolag

Anders är en av 23 naturskadesamordnare i länsförsäkringsgruppen, varje bolag har en egen utsedd samordnare. Tillsammans ska de följa och analysera utvecklingen av naturskador, föreslå åtgärder och informera kunder samt samarbeta med lokala aktörer, till exempel skogsbolagen.

- Ett exempel är att vi med vår kunskap och erfarenhet kan vara med och påverka hur man bör se på skogsbruket, det vill säga allt från plantering till slutavverkning. Kombinationen av ökad frekvens av stormar och mildare klimat gör skogsbruket utsatt i Jämtland och Härjedalen. Både skogsägare och skogsbolag behöver ha mer kunskap och ta ett större ansvar, avslutar Anders.

Profilbild för Anders Dahlén

Anders Dahlén

Skadeförebyggare
Östersund

Så kan du själv förebygga skador

Klimatet är under ständig förändring och det innebär att vädret blir allt mer oberäkneligt.
Naturkatastrofer som kraftiga stormar och översvämningar orsakar massiv skada. Här har vi samlat tips på vad du kan göra för att minska skadorna vid storm, åska och översvämning.

Minska risken för skador vid åska

Minska risken för översvämningsskador

Skadedrabbad av storm?