Wasa Kredit

Senaste finansiella rapporten

Januari-juni 2018

Wasa Kredit är helägt av Länsförsäkringar Bank. Bolagets resultat redovisas som en del av Länsförsäkringar Banks finansiella rapportering.

Perioden i korthet

  • Utlåningsvolymen ökade med 11 procent till 22,4 (20,1) Mdkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 179 (189) Mkr.
  • Räntenettot ökade med 15 procent 414 (361) Mkr.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 246 (219) Mkr och kreditförlusterna, netto, uppgick till 63,9 (21,6) Mkr.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Rapportdatum 2018
Datum Rapport
13 mars Årsredovisning 2017
25 april Delårsrapport, januari - mars 2018
19 juli Delårsrapport januari - juni 2018
25 oktober Delårsrapport januari - september 2018

Mer information


Om Wasa Kredit

Finansieringstjänster för företag och privatpersoner

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag. 

Länsförsäkringsgruppens organisation: 3,7 miljoner kunder äger 23 lokala länsförsäkringsbolag, som i sin tur äger Länsförsäkringar AB. Under Länsförsäkringar AB finns bolagen Länsförsäkringar Bank AB, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det är Länsförsäkringar Bank AB som äger Wasa Kredit AB.


Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00