Villkor, privat

Detaljerad information om kundbonus och Guldkund. 

Uppdaterade villkor från 2017-03-31.

Guldkund

Om du har boendeförsäkring (försäkringstagare eller medförsäkrad), din vardagsekonomi [1] och eget månadssparande [2] eller ett eget samlat sparande [3] så är du Guldkund. Utöver 20 procent rabatt på dina och hushållsmedlemmarnas sak- och fordonsförsäkringar, får du dessutom följande mervärden:

 • Ett kostnadsfritt bankkort
 • Självriskförmån på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i samband med ersättningsbar skada. Självriskförmånen betalas ut två gånger per år, vanligtvis juni och december.[5]
 • 20 procent rabatt på juristtjänster (hos Familjens Jurist) max en gång per år
 • 20 procent rabatt på skriftlig värdering av bostad hos Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 • Digitalt nyhetsbrev minst fyra ggr/år med information och Guldkundserbjudanden.

Försäkringar som ger dig kundbonus

De försäkringar du får kundbonus på om de är tecknade av dig eller någon annan hushållsmedlem, är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [4].

För att kunna tillgodogöra sig kundbonus gäller att:

 • Du bor och är folkbokförd i Jämtland.
 • Du har ditt permanentboende försäkrat i Länsförsäkringar Jämtland.
 • Kundbonus dras av från priset på varje försäkring och gäller för ett försäkringsår i taget, dvs. från det datum försäkringen börjar gälla till årsförfallodag. Ingen korrigering av rabatter görs retroaktivt.
 • Kundbonus gäller endast privatkunder.

[1] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för lön, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort (Visa).

[2] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[3] Sammanlagt eget sparat kapital om minst 200 000 kronor i fonderISK, aktiedepå, pensionssparande, fasträntekonto, kapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[4] Som olycksfallsförsäkring menar vi alla olycksfallsförsäkringar hos Länsförsäkringar Jämtland utom gravidförsäkring.

[5] Användningen av självriskförmånen räknas på det år skadan är avslutad. Dvs. om du har en skada i december 2016, som avslutas i januari 2017 så är det 2017 års självriskförmån som du använder. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskförmånen gäller endast för ersättningsbar skada på egen egendom. Utbetalningen kommer att ske två gånger per år, vanligtvis i juni (avslutade skador under perioden nov-april) och december (avslutade skador under perioden maj-oktober). Utbetalning sker till  försäkringstagaren.

Uppdaterade villkor från 2017-03-31. 

Guldhushåll

När hushållet har sitt permanentboende försäkrat hos Länsförsäkringar Jämtland och

 • minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank [2]
  och
 • sammanlagt månadssparande [3] på minst 500 kr/månad  eller sammanlagt sparat kapital [4] på totalt 200 000 kr

får alla personer i hushållet 20 procent rabatt på alla sak- och fordonsförsäkringar [1] och en självriskförmån på 1 000 kr/år som gäller vid ett skadetillfälle per år och hushåll i samband med ersättningsbar skada, med en självrisk på minst 1 500 kronor. Självriskförmånen betalas ut två gånger per år, vanligtvis juni och december. [5]

Silverhushåll

När ni i hushållet har boendeförsäkring och

 • minst en person i hushållet har vår bank som sin huvudbank [2]
  eller

 • personerna i hushållet har ett sammanlagt månadssparande [3] på minst 500 kr/månad eller förvaltat kapital/sparkapital [4] på totalt 200 000 kr.

får hushållet 10 procent rabatt på alla sak- och fordonsförsäkringar [1].

Bronshushåll

När hushållet har sitt permanentboende försäkrat hos Länsförsäkringar Jämtland och ytterligare en sak- eller fordonsförsäkring får hushållet 5 procent rabatt på alla sak- och motorförsäkringar [1].


[1] De försäkringar alla personer i hushållet får rabatt på är: Hem, hem- och bostadsrätt, villa och villahem (även för villahem i din lantbruksförsäkring), fritidshus, personbil, lätt lastbil, moped, motorcykel, snöskoter, husvagn, husbil, släpvagn och olycksfall [5].

[2] Med huvudbank menar vi att huvuddelen av privatekonomin hanteras via vår bank (Länsförsäkringar Bank AB), dvs. du har aktivt privatkonto för lön, ditt sparande, använder Mina sidor (internetbank)/mobilappen samt har ett aktivt bankkort (Visa).

[3] Sammanlagt månadssparande på minst 500 kronor på Jämtlandskonto eller ISK (investeringssparkonto) hos Länsförsäkringar Bank, alternativt fondsparande hos Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Är du minst 60 år kan det månatliga sparandet ersättas med olycksfallsförsäkring 60+.

[4] Sammanlagt sparat kapital som är minst 200 000 kronor i  fonderISK, aktiedepå, pensionssparande, fasträntekonto, kapitalförsäkringar samt sparkonton hos Länsförsäkringar Bank AB.

[5] Användningen av självriskförmånen räknas på det år skadan är avslutad. Dvs. om du har en skada i december 2016, som avslutas i januari 2017 så är det 2017 års självriskförmån som du använder. Grundsjälvrisken ska vara minst 1 500 kronor, då får hushållet tillbaka 1 000 av självrisken. Självriskförmånen gäller endast för ersättningsbar skada på egen egendom. Utbetalningen kommer att ske två gånger per år, vanligtvis i juni (avslutade skador under perioden nov-april) och december (avslutade skador under perioden maj-oktober). Utbetalning sker till försäkringstagaren.

I vårt bonussystem premieras du som kund

Guld, silver och brons

Vårt bonussystem är indelat i tre nivåer: guld, silver och brons. Nivåerna baseras på hur många av våra produkter och tjänster som du eller andra personer i ditt hushåll använder - ju fler desto större rabatter.

Läs mer om vårt bonussystem

Guldkund

Ju mer du samlar hos oss, desto mer tjänar du. Starten är att du har din boendeförsäkring hos oss och att du har vår bank som din huvudbank. Dessutom behöver du ha ett eget sparande på minst 500 kronor per månad (fond, ISK eller Jämtlandskonto), eller ett eget samlat sparande på minst 200 000 kronor.

 • 20 procent rabatt på dina sak- och fordonsförsäkringar
 • Kostnadsfritt bankkort (gäller inte betalkort eller kreditkort)
 • Självriskförmån på 1000 kr/år

och flera andra fina förmåner och erbjudanden.

Läs mer om hur du blir Guldkund