Familjeliv

När livet förändras

Att bilda familj är en stor omställning och en stor händelse i livet. Många frågor och tankar snurrar och troligen blir vardagen sig aldrig mer lik. Försäkring, sparande och pension är kanske inte det första som du funderar kring när familjesituationen ändras. Man kan heller inte förbereda sig på allt – men faktiskt en hel del.

När familjesituationen ändras kan det vara ett bra läge att ta hjälp av oss att diskutera igenom de ”tråkiga” men viktiga frågorna. Låt oss hjälpa dig till ett tryggt och framtidssäkert familjeliv så kan du fokusera på dig själv och din familj.

Vilka försäkringar behöver du?

Gravidförsäkring

Vi erbjuder en gratis gravidförsäkring

Gravidförsäkring

Graviditeten är en tid av härlig förväntan, men det kan också uppstå komplikationer under graviditet och förlossning. En gravidförsäkring ger ekonomisk hjälp om barnet föds med någon sjukdom eller om något händer vid förlossningen som innebär bestående funktionsskador för barnet.

Barnförsäkring

Alla barn behöver en egen försäkring

Barnförsäkring

Många tror att hemförsäkringen skyddar barnen om de råkar ut för sjukdomar eller olycksfall. Så är det inte. När barnen är nyfödda och hemma har de inget eget försäkringsskydd. När de börjar dagis och skola är de ofta försäkrade men oftast bara med en olycksfallsförsäkring under dagtid. 

Vad täcker försäkringarna?

Gravidförsäkring

 • Gäller från graviditetsvecka 22
 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall för barnet
 • Nedsatt funktionsförmåga vid olycksfall för den gravida och den andra föräldern
 • Dödsfallsersättning för barnet
 • Dödsfallsersättning för den gravida och den andra föräldern
 • Krishjälp för den gravida och den andra föräldern

Gravidförsäkring Plus

Gravidförsäkring Plus är en utökad försäkring och vårt bästa skydd som ersätter förutom olycksfall även sjukdomar och skador som orsakats av för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen. 

Rabatt på barnförsäkring
När du har Gravid Plus får du dessutom 500 kronors rabatt om du ansöker om försäkring innan barnet är 6 månader.

Barnförsäkring

 • Försäkrad dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall
 • Gäller tills du är 25 år
 • Ersättning vid bestående skador – så kallad medicinsk invaliditet
 • Ersättning förlorad arbetsförmåga – så kallad ekonomisk invaliditet
 • Kostnadsbidrag – som komplement till Försäkringskassans vårdbidrag
 • Ersättning vid vissa diagnoser
 • Ärr- och tandskadeersättning
 • Ersättning för rehabilitering och hjälpmedel
 • Ersättning för kläder och glasögon vid olycksfallsskador
 • Krishjälp
 • Dödsfallsersättning

Mer information om vår barnförsäkring

Vår barnförsäkring får toppbetyg i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse.
Gå in och jämför hos Konsumenternas Försäkringsbyrå

Varför bör man ha en försäkring?

De tog en massa prover och bebisen mådde bra men jag hade ont.

Det är fredagen den andra oktober. Anna har jobbat sin sista dag innan bebisen ska komma. Hennes sambo Philip ska resa bort över helgen. På kvällen får Anna ont i magen men tänker att det är en del av graviditeten. Så var det inte. Anna fick havandeskapsförgiftning.

Läs om Annas och Philips erfarenheter från BB

Vi vill att alla barn i Jämtlands län ska vara trygga!

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Ändå glömmer många att skydda dem så som vi skyddar oss själva, våra hem och ägodelar. Med vår barnförsäkring får barnet ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdomar. Dygnet runt, året om. Det är en trygghet för hela familjen.

Har du frågor eller behöver råd av oss?

Kontakta vår ambassdör om du har frågor

Helen Lind är ambassadör för vår gravid- och barnförsäkring och kan ge dig bra information om vad som gäller i olika situationer. Om du behöver råd och tips kring hur du ska tänka när det gäller gravid- och barnförsäkring, tveka inte att höra av dig till Helen.

Helen Lind
helen.lind@lfz.se
063-19 33 26

Jag vill gärna bli kontaktad angående...