Skadedrabbad av storm?

Skadedrabbad av storm?

Har du drabbats av skada ska du så snart det är möjligt kontakta oss för råd om lämpliga åtgärder och för information om hur din försäkring gäller.

Vid akuta skador - anmäl skadan snarast

Vid akuta skador ring 063-19 34 01 (vardagar 8-17)

Eller ring vår skadejour 020-59 00 00 (övriga tider)

Vid akuta skador utanför våra ordinarie kontorstider (vardagar 8-17) kan du få råd och hjälp genom att ringa skadejouren. Om inget annat sägs ska du sedan kontakta vår skadeavdelning nästa arbetsdag angående försäkringsvillkor och vidare åtgärder i skadan.

Anmäl din skada via vår webbplats

Det kan vara svårt att nå oss på telefon om det är omfattande skador som drabbat många människor. Vi vill påminna om att du även kan anmäla skadan direkt på vår webbplats.

Anmäl skadan via vår webbplats

På grund av hög arbetsbelastning i samband med en storm kan det ta något längre tid än vanligt innan du får svar, men vi återkommer till dig med besked så snart vi har möjlighet.

Gör så här

Du kan ofta själv göra en insats för att begränsa en skadas omfattning. Här följer några enkla råd i händelse av skador orsakade av storm.

  • Agera omgående, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan.
  • Rädda snarast det som räddas kan. Släng inget innan du fått klartecken av din skadehandläggare.
  • Spara alltid kvitton på utlägg.
  • Ta ned träd, med hjälp av fackman, som fallit över byggnader. Arbeta så att skadan inte förvärras.
    Trädfällare i Jämtlands län
  • Vid behov, kontakta entreprenör för akuta åtgärder. Om elinstallationer kommit till skada kontakta elektriker.
  • Täck och täta provisoriskt eventuellt skadade byggnadsdelar mot nederbörd och vind. Ta hjälp av byggnadsfirma vid behov.
  • Ta så fort som möjligt vara på kringblåsta föremål som kan utgöra fara.
  • Fotografera synliga skador på fast eller lös egendom.

Hur gäller försäkringen?

Villahem- och fritidshusförsäkringen gäller vanligtvis för skada på byggnad genom storm. Egendomen värderas utifrån aktuell ålder.

Vanliga självrisker vid storm:
Typ av egendom Privat

 

Lantbruk Gårdsförsäkring Lantbruk
Lantbruks-företag
Företag
Byggnad 1 500 kr Ca 10 000 kr Ca
23 000 kr
Ca
9 000 kr
Skog Vid grundsjälvrisk 9 300 kr så gäller försäkringen för skadade volymer över 139 m3fub (fast under bark)
Byggnad och skog Den högsta Den högsta Den högsta Den högsta