Är du redo för snösmältningen?

Efter en snörik vinter kan ett väderomslag med varma nätter och dagar snabbt ställa till med ordentliga problem för hus- och fastighetsägare i Jämtland och Härjedalen. Om du är villa-, fritidshus- och fastighetsägare gör du klokt i att vidta åtgärder för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador.

Se till att smält snö kan rinna bort

Det finns också ett antal saker du kan göra för att minska risken för skador, såsom att inte ha saker stående på golven i källaren, rensa hängrännor och stuprör, kontrollera att taket är oskadat. Sist men inte minst – skotta bort den snö som ligger nära huset. Det är speciellt viktigt där marken lutar mot huset.

Skotta bort snö runt huset

Genom att skotta bort snö minskar risken för att smältande snö rinner in genom källarfönster och dörrar eller kommer in via sprickor i grunden. Det gäller främst hus med källare, men även hus på gjuten platta och med torpargrund kan drabbas av vattenskador om grundvattennivåerna är höga och snösmältningen går fort. En bra dränering minskar risken, men det kan ändå finnas sprickor i muren som släpper in vatten.

Håll koll på vägtrummor

Se över hur det ser ut med vägtrummorna runt din fastighet. Vägtrummorna kan sättas igen av skräp och is och med översvämning av vägar riskerar du att vattenflöden söker sig "fel" väg som följd.

Står ditt hus pall för översvämning?

Ladda ner vår informationsfolder som ger dig mer vägledning kring de åtgärder du själv kan vidta för att förhindra eller minimera en skada i samband med översvämning.

Ladda ner informationsfolder (pdf)

Blir det vårflod?

Hur stor risken är för vårflod beror på en mängd faktorer, där en sen snösmältning är en faktor. Ju senare snön smälter desto större är risken för höga vattenflöden eftersom snöns smälter samtidigt i våra fjäll och i lägre skogsområden, dvs. fjällflod och skogsflod sammanfaller vilket kan ge mycket höga flöden.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad löpande under våren kring eventuell information från din kommun om det finns riskområden för översvämning i din kommun. Fundera om det har det förekommit översvämningar där du bor tidigare, om det finns sjöar, vattendrag eller sänkor som kan svämma över.

SMHI - vädervarningar
Tjänsten visar aktuella vädervarningar och här kan du ta del av eventuella varningar som gäller vattenflöden.

SMHI - flödesläge i vattendrag
Tjänsten visar om det rinner mer eller mindre vatten i bäckar, åar och älvar jämfört med samma tidpunkt tidigare år. 

Om skadan redan hänt

Skulle olyckan vara framme så gäller det att minimera skadan, då finns ett antal saker man kan eller bör göra beroende på omfattning. Bland annat att bryta strömmen (vattnet kan bli strömförande), avleda vattnet som strömmar in genom att gräva dike, täta ventiler, täta och lägg en tyngd över golvbrunnen, pumpa ut vatten.

Gör en skadeanmälan så hjälper vi dig vidare

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dig mot översvämning och vad du ska göra om vatten trängt in i huset.