Återbäringen

Nu kommer återbäringen!

Utbetalningen

Den 18 april 2016 påbörjar vi utbetalningarna av återbäringen. De allra flesta av våra kunder kommer att få återbäringen insatt på konto, och insättningen märks med ”Återbäring LF”. Ett mindre antal kunder får en bankgiro-avi skickad till sig. Om du får en bankgiro-avi beror det på att vi saknar ditt kontonummer. Antingen har du inte skickat in din svarstalong, eller så är kontonumret fel eller otydligt. Det kan också bero på att din svarstalong kom till oss för sent.

Om du har annan bank och får en bankgiroavi

Vi kan självklart ta emot din bankgiro-avi även om du har en annan bank, men då tar det lite tid innan pengarna sätts in på ditt konto. För att du så snabbt som möjligt ska få in pengarna på ditt konto rekommenderar vi att du vänder dig till din bank, som kan sätta in pengarna omgående.

22 000 av våra kunder är positiva till att dela med sig – är du?

Vill du dela med dig?Tänk vad vi tillsammans kan göra skillnad om alla delar med sig - bara lite!

Som kund hos oss är du redan en del av vårt breda samhällsengagemang. Du kan också engagera dig personligen genom att dela med dig av din återbäring, som betalas ut under denna vecka. Även ett litet bidrag kan göra stor nytta.

Här har du några förslag där du kan göra nytta.  

Kvinnojouren Jämtlands län – Gunhilds fond

Gåvor till Gunhilds fond går oavkortat till de kvinnor som sökt stöd och hjälp hos Kvinnojouren i Östersund/Jämtlands län. Gåvorna gör att Kvinnojouren kan hjälpa till med att lösa akuta behov för kvinnorna och deras barn.

Använd SwishSwish: 123 422 8417
Bankgiro: 5077-3670

Märk insättningen med "ÅTERBÄRINGEN".

Bassestiftelsen

Bassestiftelsen verkar för trivsel och omvårdnad för barn och ungdomar som vårdas vid barn- och ungdomskliniken, eller på andra kliniker, på Östersunds sjukhus. Bassestiftelsen verkar för ett åldersanpassat omhändertagande av barn och ungdomar ur olika aspekter.

Betala med SwishSwish: 123 173 1314
Bankgiro: 5083-9190

Märk insättningen med "ÅTERBÄRINGEN".

Rädda Barnen, Jämtland Härjedalen

Rädda Barnen arbetar för att de insatser som görs ska leda till att barn varaktigt får det bättre. De arbetar också för att barn och unga ska få större inflytande över sina liv och att de ska vara delaktiga i det vi gör. Genom en gåva till Rädda Barnen i Jämtland Härjedalen bidrar du till deras arbete lokalt i länet.

Betala med SwishSwish: 123 170 3362
Bankgiro: 5402-8147

Märk insättningen med "ÅTERBÄRINGEN".


Varför betalar vi ut återbäring?

Våra kunder är våra ägare och tar del av våra goda år

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt företag som ägs av sina sakförsäkringskunder. Vi verkar i länet för länet. Vi finns där du behöver oss - när du behöver oss. Och nu när vi haft några goda år är det du och de andra 55 000 kunderna som delar på överskottet i form av återbäring.

Att vi är lokala och kundägda innebär att eventuellt överskott i vår verksamhet kan gå tillbaka till er kunder - våra ägare. Det är så det fungerar i vårt lokala och kundägda bolag - att låta ägarna ta del av goda år.

Hur mycket just du får beror på hur mycket du har betalat för dina sakförsäkringar under 2014. Du som är kund hos Länsförsäkringar Jämtland fick i slutet av februari/början av mars ditt besked om återbäringen direkt hem i brevlådan.

Utbetalningen av återbäringen påbörjas den 18 april 2016.