Tänk på brandrisken om du våreldar

Just nu har vi ett läge där SMHI varnar för höga vattenflöden samtidigt som fjolårsgräset börjar torka upp. Dessutom ska det bli torrt och fint väder under veckan med stigande temperaturer. Om du våreldar – tänk på säkerheten.

Bränder till följd av gräs- och riseldning

Tyvärr leder gräs- och riseldning varje år till att ett antal byggnader i vårt län brinner ned – en tragedi för de som drabbas. Vår skadeförebyggare Anders Dahlén har sett flertalet bränder till följd av eldning av gräs och ris under årens lopp.

– Jag har sett exempel på bränder som spridit sig upp till 100 meter på grund av torrt gräs och gnistbildning och varje vår brinner byggnader ned i samband med våreldning. Förutom dessa bränder räddar Räddningstjänsten många byggnader varje år – utryckningar som inte borde behövas, konstaterar Anders.

Om olyckan är framme – hur gäller försäkringen?

Om du är oaktsam är det dessutom inte säkert att din försäkring täcker skadorna. Om olyckan är framme är det viktigt att veta att du alltid ska följa aktsamhetskrav och säkerhetsföreskrifter i försäkringsvillkoret, och även myndigheters föreskrifter, för att få full ersättning på sin försäkring. För lantbruk gäller till exempel att man ska ha ett skyddsavstånd på minst 75 meter till byggnader eller annat brännbart material.

– På våren får vi ofta samtal från oroliga grannar som undrar vad som gäller om grannens eld sprider sig till dem. I grunden är det den egna försäkringen som gäller, men det kan också bli aktuellt att ställa ett skadeståndskrav på grannen, berättar Anders.

Det blir grönt även om du inte eldar

Även om det inte råder eldningsförbud inom ett område innebär det inte att det är riskfritt att elda – förutsättningarna kan variera mycket även inom ett mindre område.

– Det finns inga som helst skäl att elda gammalt gräs – det blir grönt i alla fall, avslutar Anders.

Att tänka på om du eldar ris och kvistar

  • Ta reda på vilka regler som gäller i din kommun – av miljö- och hälsoskäl är det ofta förbjudet att elda i tätbebyggda områden.
  • Elda inte när det blåser hårt och se till att det är rätt vindriktning även om det blåser lite.
  • Vattna en skyddszon på två meter eller välj en plats som är blöt eller fortfarande snötäckt.
  • Ha tillgång till vatten och ha brandsläckare i närheten.
  • Försäkra dig om att elden blir ordentligt släckt när du är färdig. Kratta ut glöden och dränk den med vatten och vattna marken runt eldningsplatsen.

Tips!

Se alla nyheter