Bankchefen: ”därför borde alla jämtar och härjedalingar skaffa frihetskapital”

Så många som 65 procent av alla länsbor tror att ekonomi kan vara en bidragande orsak till att stanna i en dålig relation som man egentligen vill lämna. 17 procent uppger att de hade velat byta arbetsplats om de hade haft ekonomiska möjligheter. Det visar en undersökning som Novus genomfört bland över 2700 svenskar på uppdrag av Länsförsäkringar. Nu uppmuntrar Länsförsäkringar fler att spara ihop till ett frihetskapital, för att kunna ta sig ur en situation man inte vill vara kvar i.

Undersökningen visar att 91 procent av jämtarna inte känner till begreppet "fuck off-kapital" eller "frihetskapital" som är Länsförsäkringars tolkning. Genom att prata om frihetskapital vill Länsförsäkringar som bank uppmuntra fler till att investera i sig själva och samtidigt förändra synen på sparande.

– Enkelt uttryckt är frihetskapital sparade pengar som du har på kontot och kan använda för att avbryta situationer du inte vill vara i, eller säga ja till drömmar som att starta eget eller ta ledigt. Pengar som ger dig frihet helt enkelt, säger Lars Rådström, bankchef på Länsförsäkringar Jämtland.

Frihetskapital - ett sparande för att skapa frihet

Till skillnad från att spara till konsumtion är ett frihetskapital något man sparar till för att ha frihet att i framtiden ta beslut som blir bäst för en själv, och att veta att man har de ekonomiska möjligheterna att ta de besluten. Resultaten från undersökningen visar att 35 procent av befolkningen i länet har mindre än 20 000 kr på sparkontot. På frågan hur mycket pengar de skulle vilja ha på ett sparkonto för att känna ekonomisk trygghet svarar flest, 25 procent, mellan 100 000-500 000 kr.

– Hur mycket pengar man behöver spara ihop för att ha ett frihetskapital är individuellt men ett mål kan till exempel vara att spara ihop en, två eller tre månadsinkomster. Det viktigaste är inte hur mycket pengar man har sparat, utan att man börjar se på sitt sparande som en investering i en själv. Då blir det dessutom roligare, säger Lars Rådström.

Bankchefens tre råd

Lars Rådströms topp tre tips på hur du skaffar frihetskapital

  1. Vad är frihetskapital för dig?
    Förmodligen har du stenkoll på vad du sparar till när målet är konsumtion. Samma logik kan du använda när du sparar ihop till ditt frihetskapital. Vill du kunna gå ner i arbetstid, flytta utomlands eller helt enkelt ha en buffert i livet? Fundera över vad frihetskapital är för dig, vad du kan tänkas använda det till i framtiden och planera ditt sparande utifrån det.
  2. Ha ett eget sparande
    Oavsett om du lever i en relation eller inte är det viktigt att du har ett eget sparande. Kom också ihåg att ha olika sparanden för olika ändamål, så får du en bättre överblick och undviker att blanda ihop pengarna du har sparat till semestern och pengarna till pensionen. Om du är i en relation – tänk på att det i vissa fall kan vara bra att göra sparpengarna till enskild egendom, för att vara säker på att pengarna tillhör dig vid en eventuell separation.
  3. Håll koll på ditt sparande
    Kom ihåg att följa utvecklingen och håll koll på ditt sparande. Eftersom ambitionen med ditt frihetskapital kan förändras från år till år är det viktigt att du ser över ditt sparande minst en gång per år. Då kan du anpassa det efter var du befinner dig i livet och hur dina sparmöjligheter ser ut. Vissa år kanske du sparar mer och andra mindre. Det viktigaste är att du sparar – varje krona kan användas för din frihet i framtiden.

Fler tips finns på www.frihetskapital.se

Profilbild för Lars Rådström

Lars Rådström

Bankchef

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:

Lars Rådström, bankchef Länsförsäkringar Jämtland
lars.radstrom@lfz.se
070-270 99 88

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se
073-96 419 69

 

Se alla nyheter