Har du Frihetskapital?

Har du frihetskapital?

Vi vill få fler svenskar att öka känslan av ekonomiskt inflytande, för att på så vis undvika att hamna i en situation där de inte kan påverka sin tillvaro på grund av för lite pengar på sparkontot. Till skillnad från att spara för att konsumera till resa eller en bostad är ett frihetskapital något du sparar till för att i framtiden kunna ta beslut som blir bäst för dig – och veta att du har ditt sparande i ryggen.

Läs mer om hur du kan skapa Frihetskapital

Eget sparande påverkar jämtarnas karriärval

Många svenskar drömmer om att byta jobb men sparkapital påverkar benägenheten. Bristen på en ekonomisk buffert är anledningen till att 17 procent av länsborna stannar på en arbetsplats som de skulle vilja lämna – om de hade ekonomiska möjligheter. Det visar en ny undersökning gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar.

Ungefär 27 procent av jämtarna har någon gång i livet velat lämna en arbetsplats där de inte trivts men inte kunnat eftersom de saknat en ekonomisk buffert – 35 procent uppger att de har mindre än 20 000 kronor i buffert. 17 procent av jämtarna uppger dessutom att de skulle ställa högre krav på sin chef om de hade en ekonomisk buffert. Sverigesnittet i den vuxna befolkningen när det gäller viljan att lämna sin arbetsplats ligger på samma nivå, men siffran är högre i åldersgruppen 35–49-åringar (34 procent).

På frågan om man någon gång haft tankar på att byta, eller redan bytt, karriär är det hela 46 procent av svenskarna som svarar ja.

– I Jämtlands län är det en lägre andel, 32 procent, som funderat på eller som genomfört ett karriärbyte. Oavsett om man trivs på sitt jobb eller inte så är ett sparande en möjliggörare som kan påverka den egna livssituationen i positiv riktning, säger Lars Rådström, bankchef på Länsförsäkringar Jämtland.

I Jämtlands län uppger 22 procent att de skulle ställa högre krav på sin chef om de hade större ekonomisk buffert – det är den högsta siffran i landet. 74 procent uppger också att de önskade att de generellt hade större ekonomisk trygghet.

Frihetskapital – en satsning från Länsförsäkringar

Frihetskapital är sparade pengar märkta för att förstärka känslan av inflytande att förändra sitt liv – i den riktning man vill. På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur man skaffar sig ett frihetskapital för att på så vis kunna följa sina drömmar. Med frihetskapital är ambitionen att man ska undvika att hamna i situationer där man inte kan påverka sin tillvaro på grund av för lite pengar.

Med initiativet vill Länsförsäkringar som bank uppmuntra fler till att spara ihop till ett eget frihetskapital, och därmed förändra synen på sparande till att bli en investering i ens egen framtid och välmående.

Så stor andel i varje län trivs inte på jobbet och hade bytt om de hade ekonomiska möjligheter:

 1. Västernorrland: 26 procent
 2. Södermanland: 23 procent
 3. Dalarna: 22 procent
 4. Skåne: 20 procent
 5. Kalmar och Halland: 19 procent
 6. Stockholm, Gotland och Gävleborg: 18 procent
 7. Blekinge, Jämtland och Örebro: 17 procent
 8. Jönköping, Värmland, Norrbotten, Östergötland och Västra Götaland: 16 procent
 9. Kronoberg och Västmanland: 15 procent
 10. Uppsala och Västerbotten: 14 procent

Så stor andel i varje län har någon gång bytt bana/skolat om sig/blivit egenföretagare eller funderar på att göra det:

 1. Uppsala och Västra Götaland: 55 procent
 2. Skåne: 54 procent
 3. Södermanland: 53 procent
 4. Stockholm: 52 procent
 5. Västernorrland: 51 procent
 6. Östergötland, Dalarna och Gotland: 49 procent
 7. Gävleborg: 48 procent
 8. Kronoberg, Örebro och Värmland: 45 procent
 9. Blekinge: 44 procent
 10. Västmanland och Norrbotten: 43 procent
 11. Jönköping och Kalmar: 39 procent
 12. Halland och Västerbotten: 38 procent
 13. Jämtland: 32 procent

Utdrag från den rikstäckande undersökningen

 • 28 procent har någon gång stannat kvar på en arbetsplats de inte trivs på eftersom de inte haft en ekonomisk buffert. Bland 35 - 49-åringar är siffran 34 procent
 • 17 procent uppger att de i dag befinner sig på en arbetsplats de inte trivs på och skulle byta om de hade ekonomiska möjligheter
 • 46 procent har antingen någon gång bytt bana eller blivit egenföretagare eller funderar på att göra det. Bland 35 - 49-åringar är siffran 34 procent
 • 27 procent har mindre än 20 000 kr på sparkontot och 37 procent har mindre än 50 000 kr
 • 9 procent uppger att de inte sparar på grund av att de inte har råd (11 procent kvinnor och 7 procent män)

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningens syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten i åldern 18 - 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Lars Rådström, bankchef Länsförsäkringar Jämtland
lars.radstrom@lfz.se
070-270 99 88

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se
073-96 419 69

Se alla nyheter

Har du Frihetskapital?

Har du frihetskapital?

Vi vill få fler svenskar att öka känslan av ekonomiskt inflytande, för att på så vis undvika att hamna i en situation där de inte kan påverka sin tillvaro på grund av för lite pengar på sparkontot. Till skillnad från att spara för att konsumera till resa eller en bostad är ett frihetskapital något du sparar till för att i framtiden kunna ta beslut som blir bäst för dig – och veta att du har ditt sparande i ryggen.

Läs mer om hur du kan skapa Frihetskapital