Har du Frihetskapital?

Har du frihetskapital?

Vi vill få fler svenskar att öka känslan av ekonomiskt inflytande, för att på så vis undvika att hamna i en situation där de inte kan påverka sin tillvaro på grund av för lite pengar på sparkontot. Till skillnad från att spara för att konsumera till resa eller en bostad är ett frihetskapital något du sparar till för att i framtiden kunna ta beslut som blir bäst för dig – och veta att du har ditt sparande i ryggen.

Läs mer om hur du kan skapa Frihetskapital

Jämtarnas inställning till sitt sparande

En ny undersökning, gjord av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar, kartlägger hur befolkningen i Jämtlands län ser på sitt sparande. Undersökningen visar bland annat att 54 procent av de bosatta i länet har ett regelbundet sparande och att 62 procent upplever att deras sparande har en positiv påverkan på deras psykiska hälsa.

Undersökningen genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar har tillfrågat över 2700 svenskar om deras inställning till ekonomi kopplat till bland annat hälsa. Resultatet visar att bosatta i länet känner sig överlag nöjda över sitt sparande.

– Genom att ta kontroll över sin ekonomi skapar man bättre förutsättningar att slippa känna stress och ångest över sitt sparande. Sätt upp mål och bygg upp ett sparande som passar dina förutsättningar, det ger större frihet och bättre valmöjligheter längre fram, säger Lars Rådström, bankchef på Länsförsäkringar Jämtland.

87 procent av de bosatta i länet upplever att de sparar så gott de kan varje månad och lika många (88 procent) tycker att de har bra koll på sin ekonomiska situation. 9 av 10 har ett eget sparande, och ungefär 4 av 10 anger att de har 100 000-500 000 som sparkapital på sparkonto, eller i fonder/aktier. Ungefär hälften (43 procent) av jämtarna har en buffert på mellan 100 000-
500 000 kr och ungefär 3 procent anger att de har en miljon eller mer i sparkapital. 63 procent har aldrig eller sällan känt sig stressade över att de inte har kontroll över sin ekonomi.

Jämtarna och Härjedalingarnas känslor kopplat till sparande

 1. 43 procent känner sig nöjda när de tänker på sitt sparande
 2. 13 procent känner tacksamhet när de tänker på sitt sparande
 3. 11 procent känner glädje när de tänker på sitt sparande
 4. 11 procent känner stress när de tänker på sitt sparande
 5. 10 procent känner ångest när de tänker på sitt sparande

Så här stor andel upplever stress över sitt befintliga sparande

 1. Norrbottens län: 24 procent
 2. Västra Götalands län: 23 procent
 3. Stockholms län & Skåne län: 22 procent
 4. Västerbottens län: 21 procent
 5. Östergötlands län & Västernorrlands län: 17 procent
 6. Kalmar län: 16 procent
 7. Kronobergs län: 15 procent
 8. Södermanlands län: 14 procent
 9. Gävleborgs län, Uppsala län, Örebro län & Värmlands län: 13 procent
 10. Jämtlands län: 11 procent
 11. Jönköpings län: 10 procent
 12. Västmanlands län: 9 procent
 13. Gotlands län: 8 procent
 14. Dalarnas län, Hallands län & Blekinge län: 7 procent

Frihetskapital – en satsning från Länsförsäkringar

Undersökningen genomförs som ett led i Länsförsäkringars initiativ "Frihetskapital". På www.frihetskapital.se erbjuder Länsförsäkringar bland annat tips och råd på hur svenska folket genom att skaffa sig ett frihetskapital kan öka känslan av ekonomisk trygghet och frihet.

Tre tips för dig som vill skaffa ett Frihetskapital

Ta del av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmarks tips!

 1. Ge ditt konto ett eget namn
  Visste du att du enkelt kan sätta ett eget namn på ditt sparkonto och ISK hos Länsförsäkringar Jämtland? Ändra namnet på ditt konto till Frihetskontot eller något annat inspirerande som du blir motiverad av. Det blir både roligare och mer effektivt! Dessutom blir det lättare att motstå frestelsen att ta pengar från ett konto som du har en tydlig ambition med.
 2. Sätt undan pengar direkt
  Undvik fällan att spara pengar som blir över vid månadens slut. Prioritera ditt sparande istället och se till att du för över pengar i början på månaden. Om du precis börjat spara kan ett sparkonto vara en bra idé och vill du dessutom ha ett långsiktigt frihetskapital, kan du redan nu lägga in automatiska överföringar till ett investeringssparkonto (ISK).
 3. Utmana varandra
  Att spara för ekonomisk frihet kan vara riktigt roligt. Gå ihop med några vänner och peppa varandra. Sätt individuella mål och håll sedan koll på utvecklingen tillsammans. Vem är din frihetskapitalskompis?

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Länsförsäkringar 2017. Undersökningen syfte är att kartlägga allmänhetens inställning till ekonomisk frihet. Den är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Målgruppen för undersökningen är personer från den svenska allmänheten 18 - 79 år. Totalt har 2714 intervjuer genomförts.

För ytterligare information kontakta:
Lars Rådström, bankchef Länsförsäkringar Jämtland
lars.radstrom@lfz.se
070-270 99 88

Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se
073-96 419 69

Se alla nyheter

Har du Frihetskapital?

Har du frihetskapital?

Vi vill få fler svenskar att öka känslan av ekonomiskt inflytande, för att på så vis undvika att hamna i en situation där de inte kan påverka sin tillvaro på grund av för lite pengar på sparkontot. Till skillnad från att spara för att konsumera till resa eller en bostad är ett frihetskapital något du sparar till för att i framtiden kunna ta beslut som blir bäst för dig – och veta att du har ditt sparande i ryggen.

Läs mer om hur du kan skapa Frihetskapital