Årets hållbara företag

Sedan 2015 delar vi på Länsförsäkringar Jämtland ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan på Frösö Park. Guldgalan är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att hylla företagare och företagsamheten i hela Jämtlands län.

Vinnaren av priset Årets hållbara företag är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Beroende på vilken verksamhet företaget bedriver kan de tre perspektiven ha olika vikt i företagets hållbarhetsarbete. Företagets hållbarhetsarbete utgår från väsentlighet i företagets värdekedja, det vill säga var företagets verksamhet har sin största påverkan. Företaget fokuserar på vad som är väsentligt och var det är väsentligt ur ett hållbart perspektiv.

Nu kan du föreslå din kandidat till årets pris

På Guldgalans webbplats finns nu möjligheten att föreslå kandidater till vårt pris. Ditt förslag kommer sedan att vidarebefordas till vår jury. Du kan föreslå flera kandidater till priset.

Föreslå kandidat

Priset

Priset från Länsförsäkringar Jämtland består av en prischeck på 20 000 kronor som ska användas av företaget för att fortsätta utvecklingen av hållbarhetsarbetet på inslagen väg, samt en inspirationsföreläsning för företaget med Sivertsson & Fredriksson, Hållbarhetskonsulterna, värde 10 000 kronor.

Regler och kriterier

  • Priset tilldelas ett företag i Jämtlands län, dvs. inte ideella eller offentligt finansierade verksamheter. Företaget ska bedriva sin verksamhet och vara organiserad på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågorna ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande kan värderas för företagets verksamhet i Jämtlands län.
  • Alla kan föreslå kandidater, sitt eget företag eller andras företag, och priset är öppet för företag i alla branscher.
  • Kandidater kan föreslås obegränsat antal gånger.
  • Vinnare de senaste två åren (2015 och 2016) kan inte vinna priset 2017.

Processen

Vem som helst kan föreslå kandidater, du kan också föreslå ditt eget företag. Mer information om detta hittar du på Guldgalans hemsida. De företag som föreslås kommer att få fylla i ett webbaserat formulär, för att juryn ska kunna jämföra företagen och kalla ett urval till intervju. Därefter ska tre finalister utses och slutligen presenteras vinnaren på Guldgalan.

Jury - Årets hållbara företag

  • Karin Fahlén, Deloitte (auktoriserad skatterådgivare och aktiv i Deloittes kvinnliga nätverk)Adjungerad i Guldgalans styrelse.
  • Torgny Södrin, egen företagare (med erfarenhet avrekrytering inom miljö och hållbar utveckling)
  • Kjell Lundberg, f.d. reklamman hos Syre (lång erfarenhet med speciellt fokus på hållbar marknadskommunikation)
  • Irene Sivertsson/Emma-Helena Fredriksson, Sivertsson&Fredriksson, Hållbarhetskonsulterna
  • Anna-Karin Lindeberg, Länsförsäkringar Jämtland (hälsostrateg och gruppchef företagsförsäkring). Sammankallande i nätverket HälZa i Jämtland.
  • Bitti Jonasson, Länsförsäkringar Jämtland (kommunikationschef). Ledamot i Guldgalans styrelse på uppdrag av Länsförsäkringar Jämtland.
Profilbild för Bitti Jonasson

Bitti Jonasson

Kommunikationschef