Om vi inte är överens

Vi ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut.

Om vi inte är överens

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

Be handläggaren titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ert ärende är vi naturligtvis beredda att göra en ny prövning. Kontakta i första hand den person ni haft kontakt med. I andra hand kan ni begära prövning hos ansvarig chef.

Skadeärenden

Om saken rör ett skadeärende avseende egendoms eller motorfordonsförsäkringar kan ni därefter begära en slutlig prövning i bolagets interna skadeprövningsgrupp. Kontakta er handläggare med en sådan begäran.

Bank- försäkring och övriga ärenden

Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter hos handläggaren kan ni kontakta vår klagomålsansvarig som hjälper er få kontakt med ansvarig chef. Vår klagomålsansvarig når ni på 063-19 33 78 eller klagomalsansvarig@lfz.se.

Om ni fortfarande inte är nöjda

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när ni som kund inte är nöjd med vårt lokala slutgiltiga beslut. Prövningen är kostnadsfri för er. Så här kontaktar ni bankens klagomålsansvarig:

Via e-postadress: klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller brev till Länsförsäkringar Bank, klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för er.

Domstol

Du kan även vända er till domstol för att få ert ärende prövat. Har ni en rättsskyddsförsäkring kan i allmänhet era ombudskostnader ersättas. Ni betalar då enbart självrisken.

Kostnadsfri rådgivning

Om ni vill ha mer information om hur ni kan gå vidare med ert ärende kan ni alltid kontakta vår klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig nås på 063-19 33 78 eller klagomalsansvarig@lfz.se. Klagomål framförs kostnadsfritt.