Om vi inte är överens

Länsförsäkringar ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut.

Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Om du inte är överens finns det olika vägar att gå.

1. Be din handläggare titta på ärendet igen

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. I andra hand kan du begära överprövning av hos ansvarig chef eller annan ansvarig person. Om saken rör ett skadeärende avseende hem-, egendoms eller motorfordonsförsäkringar kan du begära en kostnadsfri överprövning i bolagets interna skadeöverprövningsgrupp.

2. Kontakta vår klagomålsansvariga

Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter hos din handläggare kan du kontakta vår klagomålsansvariga som kan ge råd  om hur du kan gå vidare med ditt ärende. Klagomålsansvarig Maria Söder når du på 063-19 34 24 eller maria.soder@lfz.se.

3. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring kan i allmänhet dina ombudskostnader ersättas. Du betalar då enbart självrisken.

Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågorwww.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20.