Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Jämtland

Sponsring

I länet för länet

Sponsring - i länet för länet

Vi engagerar oss i länets utveckling på olika sätt, bland annat genom sponsring av en rad olika föreningar och verksamheter runt om i länet, inom såväl idrott som kultur. Vi sponsrar i länet - för länet!

Gratis reflexvästar till alla förskolor

Alla barn ska vara trygga i trafiken

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Jämtland alla förskolor i Jämtlands län att helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal.

Höstfesten

Nu kommer vi ännu närmare

Att vi är ett kundägt, lokalt företag innebär att vi finns för dig och nära dig. Under 2018 bjöd vi för första gången in till Höstfesten och vi träffades i Kälom, Kall, Klövsjö, Vigge, Valsjöbyn, Hallen, Hackås, Hoverberg, Hissmofors, Duved, Järpen och Föllinge eftersom vi vill att hela länet ska leva.


Gratis reflexvästar till alla förskolor

Alla barn ska vara trygga i trafiken

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Jämtland alla förskolor i Jämtlands län att helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal.

Höstfesten

Nu kommer vi ännu närmare

Att vi är ett kundägt, lokalt företag innebär att vi finns för dig och nära dig. Under 2018 bjöd vi för första gången in till Höstfesten och vi träffades i Kälom, Kall, Klövsjö, Vigge, Valsjöbyn, Hallen, Hackås, Hoverberg, Hissmofors, Duved, Järpen och Föllinge eftersom vi vill att hela länet ska leva.


Stipendier och utmärkelser

Årets barnrättskämpe

Förändrar vardagen till det bättre för barn och unga

En av våra viktiga samarbetspartners är Rädda Barnen i Jämtland/Härjedalen. Tillsammans med Rädda Barnen JH har vi inrättat utmärkelsen Årets barnrättskämpe i Jämtlands län för att uppmärksamma personer eller organisationer som tydligt visat att det går att förändra vardagen till det bättre för barn och unga i Jämtlands län.

Ungdomsledarstipendium

Tilldelas duktiga ungdomsledare i länet

Duktiga ungdomsledare i länet uppmärksammas genom vårt ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut vart tredje år i alla kommuner

Årets hållbara företag

Arbetar för hållbar tillväxt, framtid och trygghet

Vinnaren är ett företag som arbetar för en hållbar tillväxt, som ser till framtid och trygghet för både sitt företag och sin omgivning. Företaget bygger sin verksamhet på ansvar och goda relationer, arbetar långsiktigt och integrerar de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet.

Idrottstalangstipendium

Tilldelas årligen till idrottstalanger i länet

Sedan 1974 har drygt 80 idrottstalangstipendier delats ut av Länsförsäkringar Jämtland. Vi är givetvis väldigt stolta över den här utmärkelsen men framförallt är vi stolta över att vi har förmånen att få vara ett lokalt företag i ett län där det finns så många duktiga ungdomar inom idrotten.


Ungdomsledarstipendium

Tilldelas duktiga ungdomsledare i länet

Duktiga ungdomsledare i länet uppmärksammas genom vårt ungdomsledarstipendium. Stipendiet delas ut vart tredje år i alla kommuner

Idrottstalangstipendium

Tilldelas årligen till idrottstalanger i länet

Sedan 1974 har drygt 80 idrottstalangstipendier delats ut av Länsförsäkringar Jämtland. Vi är givetvis väldigt stolta över den här utmärkelsen men framförallt är vi stolta över att vi har förmånen att få vara ett lokalt företag i ett län där det finns så många duktiga ungdomar inom idrotten.