Årets bilplåtverkstad

Utmärkelsen Årets bilplåtverkstad omfattar de bilplåtverkstäder i Jämtlands län som har avtal med Länsförsäkringar Jämtland, och som utför minst 20 skadereparationer per år.

För oss på Länsförsäkringar Jämtland handlar hållbarhet om att ta ansvar. Hållbarhet för oss handlar om att arbeta med alla tre hållbarhetsperspektiv - social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vårt hållbarhetsarbete ska bidra till långsiktig trygghet för våra kunder och vara till nytta för alla i länet.

Syftet med utmärkelsen Årets bilplåtverkstad är därför att stimulera våra avtalsverkstäder att minska sin miljöpåverkan och att våra gemensamma kunder ska vara riktigt nöjda med utförd reparation, i alla avseenden.

Varför gör då Länsförsäkringar Jämtland detta?

– Som det ledande försäkringsbolaget i länet är det naturligt och självklart att ta ansvar för viktiga hållbarhetsfrågor som exempelvis miljö och kundnöjdhet. Vårt hållbarhetsarbete ska bidra till långsiktig trygghet för våra kunder och vara till nytta för alla i länet. Som en del i detta arbete vill vi därför stimulera våra avtalade verkstäder att minska sin miljöpåverkan och att göra våra gemensamma kunder riktigt nöjda med den utförda reparationen, säger Ulf Häggrot, inköpsansvarig och miljösamordnare på Länsförsäkringar Jämtland.

Vad mäter vi?

 • Andelen begagnade delar i reparationer
 • Andelen plastreparationer
 • Kundens bedömning av verkstaden (tre frågor ställs, skalan är femgradig):
  • Personalen på verkstaden hade ett serviceinriktat och bra bemötande
  • Jag är nöjd med utförd reparation
  • Totalt sett är jag nöjd med valet av verkstad

Hur poängsätter vi de olika parametrarna?

De tre parametrarna poängsätts och summeras enligt nedan. Den verkstad som får högst sammanlagd poäng för året utses till vinnare.

 1. Andel begagnade delar 0-100 Beror på procentandel begagnade delar. Exempel: 24,7 procents andel begagnade delar ger 24,7 poäng.
 2. Andel plastreparationer 0-100 Beror på procentandel plastreparationer. Exempel:18,2 procents andel plastreparationer ger 18,2 poäng.
 3. "Nöjd kund-mätning" Skala 1-5 där kunderna poängsätter. Poängsättning 5 gånger medelvärde. Exempel: Medelvärde av poäng i skalan är 4,5, vilket ger 22,5 poäng.

Summa: 24,7+18,2+22,5 = 65,4 i totalpoäng.

Profilbild för Ulf Häggrot

Ulf Häggrot

Inköpsansvarig och miljösamordnare
Östersund

Tidigare vinnare av Årets bilplåtverkstad

2019 - Revsunds Plåt & Lack

2018 - Revsunds Plåt & Lack

2017 - Svegs Bil & plåt

2016 - Svegs Bil & plåt

2015 - Bilplåtcenter i Östersund

Resultat i Årets Bilplåtverkstad 2018

 1. Revsunds Bilservice
 2. Svegs Bilplåt
 3. Oskars Bilplåt i Östersund

Övriga deltagande bilplåtverkstäder är:
Årebäragaren i Järpen, Oskars Bilplåt, Bilplåtcenter, Ivars Bilservice i Hoting, Bilskadecenter, Jemtbil, Stefans Bil & Buss i Krokom, Folkes Bilplåt AB, Bilbolaget i Östersund och Berners Östersund.