Solcellsanläggning

Lantgårdarnas stora tak gör att många väljer att installera en solcellsanläggning för att producera egen el. Viktigt är att installationen görs på rätt sätt, både för bärighet och elsäkerhet. Tänk också på att tak och väggar bör ha lika lång livslängd som solpanelen.

En solcellsanläggning består av solpaneler, växelriktare och elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till växelström för anslutning till elnätet. Innan en solcellsanläggning installeras ska de som utför arbetet göra en dokumenterad riskbedömning. Det är nödvändigt för att minska risken för skador och olyckor, men också för att uppnå en god el- och driftsäkerhet. Samtliga elinstallationsarbeten på både AC- och DC-sidan är behörighetskrävande.

Allmänna råd för solcellsanläggningen

  • Solpaneler bör inte monteras på byggnad som har stomme, vägg eller takbeklädnad som förväntas ha kortare livslängd än solpanelen.
  • Placera växelriktaren i separata elrum eller utrymmen som är torra och dammfria.
  • Kablar ska läggas gnagarsäkert och på utsatta ställen skyddas med OMG-rör eller annat kabelskydd.
  • Förse alla kopplingslådor med varselmärkning.
  • Både AC och DC-sidan ska förses med åskskydd.
  • Anmäl alltid din installation till försäkringsbolaget.

Om du vill fördjupa dig

Ladda ner vår broschyr om solcellsanläggning

Begränsa spridningen vid brand

Ibland är oturen framme. Med brandväggar kan du begränsa spridningen om det börjar brinna.

Bygg bort brandriskerna

Mer kunskap om solel

Information från Energi och klimatrådgivarna i Jämtland och Härjedalen. 

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Den egenproducerade elen täcker delar av det totala årsbehovet. När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används i byggnaden så matas elen in på elnätet. Denna el ger rätt till en särskild ersättning. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier. Det är till exempel ganska vanligt i sommarstuga eller husvagn.

Att tänka på vid installation

Det kan vara mycket att tänka på när det gäller installation av solceller. Här kan du ta del av två checklistor för en säker installation. 

Att bygga en solcellsanläggning
– Checklista från idé till uppföljning

Checklistan har tagits fram av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Syftet är att underlätta för dig som är intresserad av att bygga en egen solcellsanläggning.

Ta del av checklista för solcellsinstallation

Minimera risken att din anläggning blir skadad
- Checklista för solcellsanläggning

Checklistan har tagits fram av oss och syftar till att säkerställa att du och installatören har gjort det ni kan för att förebygga eventuell skada. 

Ta del av checklista för solceller

Har ditt hus rätt förutsättning för solceller?

Gör solcellskollen

Registrerade elinstallatörer

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du kolla om elföretag och installatörer är registrerade av Elsäkerhetsverket. 

Anlita ett elinstallationsföretag

Kolla elföretag

Komplett handbok som täcker det viktiga

Du har väl inte missat vår stora skadeförebyggande guide, Din gårds säkerhet? Här hittar du allt och lite till som höjer säkerheten på gården. Från enkla råd till detaljerade beskrivningar.

Ladda ner handboken