Dataskyddsförsäkring

En utökning av skyddet i din företagsförsäkring

Experthjälp när du behöver
Ersätter 4 månader förlorad inkomst
Täcker även skadestånd

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Det här är dataskyddsförsäkringen

Dataskyddsförsäkringen är ett tillägg till din företagsförsäkring och ingår automatiskt för de allra flesta företagen. Med dataskyddsförsäkringen får ditt företag experthjälp dygnet runt, även vid minsta misstanke om att något hänt.

Informationsläckage, dataintrång och mediaöverträdelse kan få kostsamma konsekvenser. Med den experthjälp du får genom din försäkring minimeras riskerna och vi hjälper dig om något faktiskt har inträffat.

Ansök om dataskyddsförsäkring

Det här ersätter dataskyddsförsäkringen

  • Kostnader för incident-, krishantering och utredning vid dataintrång.
  • Skadestånd, utrednings- och rättegångskostnader vid dataskydds-, media- eller nätverksöverträdelse.
  • Kostnader för utredning vid myndighetsärende (t.ex. GDPR).
  • Avbrott i samband med dataintrång

Ersätter mer än bara skadeståndet

Om företagets webbplats blir oåtkomlig av en anledning som täcks av försäkringen, så ersätts bortfallet av vinst, avskrivningar och fasta kostnader inklusive anställdas löner, upp till 4 månader.

Hur cybersäker är din verksamhet?

Ta hjälp av Stöldskyddsföreningens test genom att svara på frågor inom sex områden, för att veta vilken IT-säkerhet din verksamhet har.

Fick du alla rätt på testet? Då kan du certifiera din verksamhet hos SSF:s dotterbolag Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) och visa dina kunder och intressenter att du tar din IT-säkerhet på allvar. Dessutom får du rabatt på vår dataskyddsförsäkring!

Köpinformation för dataskyddsförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.