Wasa Kredit

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredits webbplats

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering dels genom samarbetspartners inom bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Wasa Kredits affärsidé handlar om att skapa mervärde för våra kunder och leverantörer och bidra till ett starkt kunderbjudande för Länsförsäkringar genom att sälja finansieringstjänster till små och medelstora företag samt privatpersoner.

Wasa Kredit finns över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Umeå och Örebro och är helägt av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag.

Lansforsakringsgruppen-organisation-555xvalfri.png

Styrelse

 • Sven Eggefalk, ordförande, vd Länsförsäkringar Bank AB
 • Lena Högfeldt, vd Länsförsäkringar Södermanland
 • Stefan Nyrinder, vd Länsförsäkringar Östgöta
 • Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge
 • Per-Ove Bäckström, vd Länsförsäkringar Gävleborg

Representant för arbetstagarna

 • Ann Johansson, ledamot
 • Mattias Karlsson, ledamot
 • Lars Persson, suppleant

Ledning

 • Thomas Högväg, vd Wasa Kredit
 • Jenni Byggningsbacka, chef Stab
 • David Isaksson, chef Försäljning och marknad
 • Johanne Christiansen, chef Digitaliserad affär och utveckling
 • Carina Timdahl, chef Ekonomi och finans
 • Camilla Hodin Davidsson, chef Produkt och erbjudande
 • Pia Bergman, HR (adjungerad medlem)
 • Marcus Mattsson, chef Kredit

Wasa Kredits ersättningssystem

Enligt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2007:5 ska information om Wasa Kredit AB:s (Wasa Kredit) ersättningspolicy och dess tillämpning offentliggöras årligen.

Läs mer om Wasa Kredits ersättningssystem

Wasa Kredit AB
Organisationsnummer 556311-9204
Postadress Box 6740, 113 85 Stockholm
Telefonnummer 08-635 38 00

Mer information