Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2019 i sammandrag

En kort sammanfattning av 2019; Sveriges mest nöjda kunder, ett starkt resultat tack vare god tillväxt och stark avkastning, men också fler större sakförsäkringsskador under första halvåret.

"Länsförsäkringsgruppen redovisade ett starkt resultat. I sakförsäkringsverksamheten uppgick rörelseresultatet   till 12,2 Mdkr, gynnat av en god premietillväxt och en stark kapitalavkastning på 13,1 Mdkr. Premietillväxten var   4 procent, där ett glädjeämne var den mycket goda utvecklingen för märkesförsäkring och vagnskadegarantier genom samarbetet med Toyota och Lexus. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96,5, där skadekostnaderna framför allt ökade under första halvåret, främst till följd av ett flertal större brandskador samt stormskador orsakade av Alfrida.  Återigen hade många kunder anledning att glädjas över valet av ett kundägt bolag - baserat på 2019 års resultat kommer länsförsäkringsbolagen sammantaget att betala tillbaka minst 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina ägare - kunderna.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett starkt rörelseresultat 2019 på 3,0 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,9 Mdkr och totalkostnadsprocenten uppgick till 95,8. Agrias goda tillväxt fortsatte under 2019, inte minst i de utländska affärerna. Även bankverksamhetens goda tillströmning av nya kunder fortsatte, vilket ledde till stadigt växande marknadsandelar och ett rörelseresultat på 1,9 Mdkr. Inlåningen ökade med 10 procent och utlåningen ökade med 6 procent, med fortsatt hög kreditkvalitet. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,7 Mdkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 26 procent till 159 Mdkr. Våra kunder med pensionskapital fick en stark avkastning 2019 och flera av Länsförsäkringars egna fonder utvecklades mycket starkt, bland annat steg Länsförsäkringar Fastighetsfond med 65 procent. Vi är stolta över att Morningstar under året utsåg oss till Sveriges bästa fondbolag.

Att Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätningar år efter år visar att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder bygger en mycket stark intern stolthet i länsförsäkringsgruppen. Men bra kan alltid bli bättre, så vi satsar på ännu nöjdare kunder! Vi har under 2019 framgångsrikt implementerat ett nytt kärnbanksystem och lanserat vår plattform för Open Banking, vilket kommer att bidra till ännu bättre tjänster inom det digitala området, både nu och i framtiden. Vi har även tagit fram en app ”Bopulsen” för att ge husägare möjlighet att på ett enkelt sätt ligga steget före och därmed förebygga skador.

Det är från en styrkeposition vi nu blickar framåt mot 2020 – ett år präglat av kontinuerlig utveckling för att möta eller helst överträffa kundernas förväntningar inom alla våra fyra affärsområden; sakförsäkring, liv- och pensionsförsäkring, bank och fastighetsförmedling", säger Fredrik Bergström, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

2019 i korthet: Uppgifterna inom parentes avser helår 2018.

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 12 151 (2 243) Mkr, med en kapitalavkastning på 13 140 (1 771) Mkr. Återbäring och rabatter till kunderna ökade till 1 780 (825) Mkr.
 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 898 (1 778) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 27 856
  (26 751) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96,5 (95,9).
 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 3 003 (2 351) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (9) procent.
 • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat ökade till 851 (460) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 6 211 (5 891) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 95,8 (93,5).
 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 893 (1 510) Mkr. Räntenettot ökade till 4 617 (4 497) Mkr.
 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat ökade till 738 (673) Mkr. Premieinkomsten ökade till
  9 478 (9 010) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 1 779 (1 671) Mkr.
 • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5 567 (609) Mkr.

Läs mer
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/finansiellt/lansforsakringsgruppen/

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB
fredrik.bergstrom@lansforsakringar.se, 070-532 26 60

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se, 08-588 414 69, 070-692 77 79

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden