Alla hjärtans dag – fyll på med kärlek men glöm inte juridiken

Kärleken spirar kring alla hjärtans dag men en dag leder kanske kärleken till att två hushåll blir ett. Ibland går det som på räls men tyvärr slutar många relationer i separation och romantiken kan snabbt bytas mot en familjejuridisk kalldusch, särskilt om man inte skrivit ett samboavtal. Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar visar med ett exempel på hur det kan se ut för ett par som vill separera och tillhör de 93 procent svenskar som inte har ett samboavtal.

Emma-Persson 2

Ska man inte dela på allt när man skiljer sig? Jo, om man är gift och inte har ett äktenskapsförord men om du är sambo och inte har ett samboavtal så gäller andra regler, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Många tror att sambolagstiftningen gör att sambos är lika skyddade som de som är gifta, men så är det inte. De viktigaste skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo blir väldigt tydliga vid en eventuell separation eller om någon dör, eftersom sambor inte ärver varandra, säger Emma Persson och fortsätter;

– Sambor delar permanentbostaden och bohaget, det vill säga möbler. Men det måste vara anskaffat för ett gemensamt boende. Principen om att dela lika gäller alltså inte om den ena sambon ägde bostaden och möblerna först, och den andra flyttade in. Det här är också viktigt att tänka på när man köper saker under samboförhållandet, till exempel en bil, som inte ingår i det som kallas samboegendom.

Sådant som bil, båt, sommarstuga, aktier, pensionssparande och bankmedel ligger nämligen utanför bodelningen när man är sambor. Vill man ändå leva som sambor är det bra att vara medveten om vem som betalar vad och vem som står som ägare, så att inte alla kapitalvaror ägs av den ena parten.

Men samma undersökning visar att det är mannen som står för inköp av sådant som har ett andrahandsvärde, som elektronik och bilar, och som tillfaller honom om paret separerar och inte är gifta. Kvinnans utgifter på kläder till barnen, eller mat, har oftast inget eller väldigt lågt andrahandsvärde.

Det köpta Kvinnor Män 
Mat till hemmet 20 % 20 %
Bil och båt 21 % 34 %
Kläder och småprylar 14 % 10 %
Inredning till hemmet 22 % 16 %
Elektronik 22 % 40 %
Sparandet i familjen 14 % 19 %

Fråga; hur fördelar ni följande kostnader mellan er (flera svar möjliga)

Exempel på en bodelning med och utan samboavtal
 

Lisa och Mats har gemensamt köpt husgeråd och möbler för 30 000 kronor och deras bostadsrätt är värd 1 200 000 kronor. Mats tog ett bostadslån på 600 000 kronor när bostadsrätten köptes medan Lisa tog 600 000 kronor från sina sparpengar.

Lisa Kr   Mats Kr
Kontantinsats 600 000   Kontantinsats           0
Bostadslån            0   Bostadslån 600 000
Fördelning utan samboavtal 300 000   Fördelning utan samboavtal 300 000
Fördelning med samboavtal 600 000   Fördelning med samboavtal            0

När värdet på samboegendomen ska fördelas mellan Lisa och Mats, räknas först bostadslånen bort från Mats samboegendom. Man delar på skulden. Sedan avdrag för skulder gjorts läggs respektive samboegendom samman. Därefter delas värdet. Mats har tjänat 300 000 kronor på detta medan Lisa har förlorat 300 000 kronor.

Att skriva samboavtal

En bodelning måste begäras inom ett år efter att samboförhållandet har upphört. Om man inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare utses. Denne bestämmer då hur boet ska delas och är man inte nöjd med bodelningsförrättarens delning kan man klaga hos tingsrätten.

Sambor kan avtala om avsteg från de bodelningsregler som gäller i sambolagen. Man kan som sambor i ett samboavtal alltså avtala bort sambolagens bodelningsregler helt eller delvis. Exempelvis går det i ett samboavtal skriva att den gemensamma bostaden inte ska ingå i bodelningen, då ingår all annan samboegendom förutom just bostaden.

Bodelningen ska dokumenteras skriftligt och båda parterna ska skriva under den. Samborna kan göra bodelningen själva eller anlita jurist.

(Läs mer på; https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/privatekonomi/samboekonomi/separera-som-sambo/)

Om undersökningen
Novus genomförde undersökningen bland 2 545 personer i december 2019 på uppdrag av Länsförsäkringar.

Frågan som ställdes var;

Hur fördelar ni följande kostnader mellan er?

Har du ett giltigt samboavtal eller äktenskapsförord?

Ja, äktenskapsförord                 13 %

Ja, samboavtal                             7 %

Vet ej                                             2 %
 

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. +46 761–092 730
Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden