Bengt-Erik Lindgren lämnar Länsförsäkringar Banks styrelse

Bengt-Erik Lindgren lämnar i dag Länsförsäkringar Banks styrelse.

Bengt-Erik Lindgren har varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank sedan 2012.

– Bengt-Erik har under flera år positivt bidragit till arbetet i Länsförsäkringar Banks styrelse. Vi önskar honom all lycka i sina framtida uppdrag, säger Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB och styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB. Tel. 070-532 26 60, fredrik.bergstrom@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

Fakta om Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB. Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit.

”Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 13.15 CET.”

Dokument & länkar

Se alla pressmeddelanden