Oväder på ingång!

Så här hanterar du skadorna om du drabbas.

Om du får skador på byggnader eller lösegendom försäkrade hos Länsförsäkringar Halland kan du själv omgående påbörja åtgärder enligt nedan, men tänk på att inte utsätta dig själv för fara!

Skador på byggnad

 • Påbörja akuta insatser för att förhindra ytterligare skador
 • Kontakta en hantverkare/byggare för att få ett kostnadsförslag på återställande av skadorna.
 • Skicka kostnadsförslaget till oss tillsammans med bilder på skadorna. Innan du påbörjar reparation av skadan måste vi godkänna kostnadsförslaget och få möjlighet att besiktiga skadan.

Skador på lösegendom

 • Påbörja akuta insatser för att förhindra ytterligare skador.
 • Gör en förteckning på den skadade egendomen och notera inköpsställe, inköpsår, inköpspris samt vem som är ägare till egendomen. Fotografera gärna det som är skadat.
 • Skicka in förteckningen tillsammans med bilder på det skadade till oss.
 • Spara alltid den skadade egendomen så att vi kan göra en besiktning.

Skador på elektrisk utrustning

 • Kontakta en reparatör för att få ett kostnadsförslag på återställande av skadorna.
 • Skicka kostnadsförslaget till oss tillsammans med uppgifter om utrustningens ålder, fabrikat och modellförteckning.
 • Släng inget innan du har varit i kontakt med oss, i det fall vi behöver besiktiga skadorna.

Skador på frysta livsmedel

 • Skriv upp frysens innehåll i samband med att du tömmer frysen.
 • Uppskatta värdet på innehållet.
 • Fotografera innehållet.
 • Skicka in förteckningen, bilder och uppskattat värde till oss.

Du ska anmäla skadan till Länsförsäkringar Halland:

 • Via webben: Anmäl skadan här
 • Via telefon: 035-15 10 00 (dagtid), 020-59 00 00 (övriga tider)

OBS! Vid all kontakt med oss behöver vi ditt försäkringsnummer eller skadenummer.

Hur gäller din försäkring vid stormskador?

Villa- eller fritidshusförsäkringen gäller för det mesta för skada på byggnad genom storm.

Våra hemförsäkringar

Se alla nyheter