Ett hållbart Halland - för all tid.

Alla kan göra något för en hållbar morgondag. Framför allt vi, tillsammans. Vi arbetar med hållbarhet på riktigt, med tydliga mål och tydliga strategier så att vi kan skapa ett hållbart Halland, idag, imorgon, för all tid.

Cirkulärt, vår väg framåt

Idag står ersättning av skador för en stor del av vår miljöpåverkan. Därför har vi tillsammans med Stena Recycling och Phoneix dragit igång vad vi kallar ”Elektronikprojektet”. En satsning för miljöns och framtidens skull.

Mer om elektronikprojektet

För ett blomstrande Halland

Vi är med och stöttar "Hela Halland blommar". Ett projektet där lantbrukare får gratis frön att så i sina fältkanter. Blommorna gör i sin tur att humlor och bin trivs och att vi får en ökad biologisk mångfald. Smart va!

Mer om "Hela Halland blommar"

Välmående för barn och unga

Vi vill att barn och unga ska få möjlighet till en trygg och meningsfull fritid. Därför har vi skapat ett Gamingcafé, tillgänglighetsanpassat för alla!

Mer om sponsring

En tryggare kust

Vår investering i  räddningsbåten Länsförsäkringar Halland gör kust och stränder blir en tryggare plats att vistas på.

Mer om våra hållbarhetssatsningar

Så arbetar vi för ett hållbart Halland

 1. Klimatneutrala 2045

  År 2045 ska vi vara klimatneutrala, det vill säga ha ett nettonoll-avtryck. Läs mer om vårt klimatarbete.

 2. Alla hallänningar ska kunna simma

  Därför ordnar vi varje sommar simundervisning för alla i årskurs 5 som ännu inte lärt sig simma.

 3. Vi utbildar föreningar inom psykisk hälsa

  Alla föreningar som vi är med och sponsrar utbildas i att se och lyfta psykisk ohälsa. Läs mer om vårt samhällsengagemang

 4. Grannsamverkan för en trygg närmiljö

  Tillsammans med bland annat polisen håller vi regelbundna informationsträffar rörande grannsamverkan.

 5. Statistik gör oss bättre

  Vi samlar årligen in en hel drös med statistik och kunskap kring vårt Halland. Med detta som bas kan vi göra skillnad där det behövs som bäst.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi tar hållbarhetsfrågan på allvar och låter den genomsyra hela vår verksamhet. Vi verkar för ett Halland som vi kan känna oss trygga i i dag och i framtiden, med allt vad det innebär!
Christian Bille, VD

Halländska

Vi finns bara för hallänningar och har kontor i samtliga halländska kommuner. Därför har vi lättare att förstå dig, engagera oss i dina frågor och skapa en hållbar relation.

 

Hållbara

Vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar oss själva, våra kunder och vår omvärld. Vi delar med oss av våra kunskaper för att trygga hallänningarnas vardag.

Hängivna

Vi är stolta över det vi gör och stolta över att vara ägda av våra halländska kunder. Vi bryr oss på riktigt och är hängivna vår uppgift att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Lokalt arbete för globala mål

FN:s globala mål utgör den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som nationerna någonsin har undertecknat. Det är ett fantastiskt initiativ, men det ställer också krav - inte bara på regeringar utan också på företag och allmänheten. Att arbeta utifrån dessa mål och bidra med det vi kan påverka på en lokal nivå är en självklarhet för oss på Länsförsäkringar Halland.

Läs mer

Så tar vi oss framåt

Med åtagandet att ta hållbarhet på allvar kommer både planering, strategi och en hel del praktiskt arbete. För att tydliggöra var vi står i dag, vart vi vill och hur vi ska ta oss dit arbetar vi systematiskt:

Hållbarhetsredovisning

Analys av Klimatbokslut

Sofie Johansson

Hållbarhetsstrateg