Women on Wednesday

Att kunna simma är en billig livförsäkring och det finns ett stort behov för nyanlända att lära sig att simma.

De flesta barn i Sverige lär sig att simma i redan i skolan. Det är däremot ingen självklarhet för de som är födda i andra länder med annan kultur och andra traditioner. Detta projekt ger nyanlända kvinnor i Spenshult möjligheten att lära sig simma. Förutom att kvinnorna lär sig simma, så ger det även positiva effekter för båda psykisk och fysisk hälsa.

Länsförsäkringar Halland jobbar för ett tryggt Halland att leva och bo i. Därför stöttar vi Women on Wednesday.