Släckgranater – fördröjer och dämpar branden

Räddningstjänsten har i samarbete med Länsförsäkringar Halland börjat använda en ny släckmetod vid brand, med så kallad släckgranat. Den är både effektiv vid brand och bra ur miljöhänsyn.

När granaten öppnas ombildas innehållet till gas och sprids i brandhärden, följden blir att temperaturen sänks avsevärt. Vid användande förstörs helt enkelt inte lika mycket i fastigheten som om pulversläckare eller vatten hade använts. Det ger därmed också stora ekonomiska vinster.