Skada på karta – ett sätt att förebygga skador

I Skada på karta identifierar Länsförsäkringar Halland var, när och hur skador sker för att kunna arbeta med förebyggande insatser på ett professionellt sätt.

Skada på karta går ut på att Länsförsäkringar Halland registererar var, när och hur skadorna sker. När kunderna anmäler skada, så plottar vi in var skador sker. På så sätt ger det oss ett ännu bättre underlag för hur vi ska prioritera vårt skadeförebyggande arbete. Det är ett utmärkt exempel på hur ett kundägt Länsförsäkringar verkligen kommer till sin rätt - att vi tillsammans gör vårt område säkrare.