Mikrofonden Halland – en hjälp för nystartade företag

Länsförsäkringar Halland har varit med och startat Mikrofonden Halland och är representerade i styrelsen.

Detta är ett projekt som hjälper nystartade företag, föreningar, kooperativ, samfund och sociala företag med finansieringen genom garantier och borgen för till exempel investeringar. På så sätt behöver inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen när verksamheten är i behov av kapital.