Upplåningsprogram Länsförsäkringar Hypotek

Upplåningsprogram
  Ram Nom, mdr Utestående Nom, mdr

Återstående genomsnittlig löptid

Benchmark Obegränsad SEK 113,4 3,5 år
Medium Term Covered Note SEK 30 SEK 7,2 5,2 år
Euro Medium Term Covered Note EUR 5 SEK 34,2 4,5 år
Totalt   SEK 154,8  
Nominella värden  per den 31 mars 2018.

Prospekt

Äldre prospekt