Cover pool

Säkerheterna i cover poolen består enbart av privatbostäder, vilket inkluderar villor, bostadsrätter och till en marginell del fritidshus. Utlåningen sker enbart i Sverige och har en god geografisk distribution. All utlåning sker i svenska kronor och all utländsk valuta swappas till svenska kronor.

Länsförsäkringar Hypotek ger information i enlighet med ECBCs "The Covered Bond Label", som är en gemensam standard för ökad transparens i den europeiska marknaden för säkerställda obligationer

Mer information om The Covered Bond Label

Cover pool March 29, 2018

Cover pool SEK 204 851 M
Retail mortgages SEK 194 876 M
Substitute collateral SEK 9 975 M
OC, nominal, current level  32,25%
Weighted average Max-LTV¹ 57,3%
FX-risk 0
Number of loans 364 842
Number of borrowers 160 994
Number of properties 160 841
Average loan size SEK 534 138
Substitute collateral SEK 9 975 M
Swedish covered bonds AAA/Aaa SEK 9 975 M 100%
Swedish government bonds SEK 0 M 0%
Collateral: Private homes only in Sweden
Single-family homes SEK 140 516 M 72%
Tenant-owned apartments SEK 50 331 M 26%
Vacation homes SEK 4 029 M 2%
Total SEK 194 876 M 100%
Weighted average Max-LTV, %, Collateral
Single-family homes 57%
Tenant-owned apartments 58%
Vacation homes 53%
Remaining interest-rate fixing period
0-3 m SEK 136 635 M 70%
3 m -1 yr SEK 1 474 M 1%
1-3 yrs SEK 37 487 M 19%
3-5 yrs SEK 17 189 M 9%
> 5 yrs SEK 2 091 M 1%
Total SEK 194 876 M 100%
Average seasoning (months)   57,6
0-12 m SEK 41 268 M 20%
12-24 m SEK 27 486 M 14%
24-36 m SEK 24 814 M 13%
36-60 m SEK 30 919 M 16%
> 60 m SEK 70 389 M 36%
Total SEK 194 876 M 100%
LTV-distribution, %, by-start-LTV (ASCB)
0-10% SEK 39 945 M 20%
11-20% SEK 36 935 M 19%
21-30% SEK 33 419 M 17%
31-40% SEK 29 357 M 15%
41-50% SEK 24 574 M 13%
51-60% SEK 18 017 M 9%
61-70% SEK 10 206 M 5%
71-75% SEK 2 422 M 1%
Total SEK 194 876 M 100%
Distribution of interest-rate type, %
Floating SEK 138 212 M 71%
Fixed 2 - 5 yrs SEK 41 593 M 21%
Fixed 5 years and more SEK 15 071 M 8%
Total SEK 194 876 M 100%
Interest-payment frequency, %
Monthly SEK 189 198 M  97%
Quarterly SEK 5 678 M   3%
Total SEK 194 876 M  100%
Amortisation, %
Amortisation  SEK 96 023 M 49%
Interest only SEK 98 853M 51%
Total SEK 194 876M 100%
Geographic distribution, %
Greater Stockholm SEK 30 102 M 15%
Gothenburg SEK 17 391 M 9%
Greater Malmoe SEK 6 795 M 3%
Southern Sweden SEK 19 729 M 10%
West of Sweden SEK 46 271 M 24%
East of Sweden SEK 44 672 M 23%
North Sweden SEK 29 916 M 15%
Outside Sweden - 0%
Total SEK 194 876 M 100%
Prior ranks, %
No prior ranks SEK 186 413 M 96%
Prior ranks SEK 8 463 M 4%
Total SEK 194 876 M 100%
Impaired loans: None
Dynamic pool: Yes
Credit quality, past due, share of loan volume %
1-30 days SEK 1 M 0.00%
31-60 days SEK 0 M 0,00%
> 61 days SEK 0 M 0,00%
Total SEK 1 M 0.00%
Loan distribution, %
< SEK 500,000 SEK 10 708 M 5%
SEK 500,000-SEK 1 M SEK 30 355M 16%
SEK 1 M- SEK 1.5 M SEK 40 131 M 21%
SEK 1.5 M - SEK 2.5 M SEK 65 213 M 33%
SEK 2.5 M - SEK 5 M SEK 44 536 M 23%
> SEK 5 M SEK 3 933 M 2%
Total SEK 194 876 M 100%

1) According to the "Maximum LTV (loan-to-value) per property" calculation method defined by ASCB (Association of Swedish Covered Bond Issuers) with indexed values.