Nominera din kandidat till årets Hållbarhetspris!

Länsförsäkringar Hallands och Varbergs Sparbanks Hållbarhetspris ska motivera, stimulera och hylla det lokala näringslivet.

Att bidra till ett mer hållbart samhälle förenar Varbergs Sparbank och Länsförsäkringar Halland och tillsammans vill vi lyfta lokala företagare som på ett föredömligt vis bidragit till ett mer hållbart Halland.

Årets tema är Cirkulära affärsmodeller och tar avstamp i de gemensamma utmaningar samhället står inför kopplade till den globala uppvärmningen. Det är idag hög tid att agera och hantera frågor rörande hur vi påverkas av ett förändrat klimat och vilken påverkan vi har på klimatet?

Vi har alla en påverkan, så också företag. Med årets hållbarhetspris vill vi lyfta fram företagare som arbetar aktivt med att minimera sin negativa påverkan genom att bygga sin verksamhet på cirkulära affärsmodeller eller som jobbar aktivt med att ställa om till att bli mer cirkulära.

Årets hållbarhetspris delas ut till företagare som på ett föredömligt vis byggt sin verksamhet kring en cirkulär affärsmodell, eller ställt om sin verksamhet till att bli mer cirkulär under 2021.

Nominera din kandidat här

Kriterier

 1. Lokalt

  Företaget ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Varbergs kommun

 2. Hållbarhet

  Företaget ska arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor i sin dagliga verksamhet

 3. Långsiktighet

  Företaget ska vara långsiktigt, livskraftigt och ha en sund ekonomi

 4. Cirkulär affärsmodell

  Företaget ska under året på ett föredömligt sätt visat på hur man kan bygga en verksamhet på cirkulära modeller alternativt hur man kan ställa om sin verksamhet till att bli mer cirkulär.