Skadeguider

Hur anmäler jag min skada och vad händer efteråt?

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

När olyckan är framme är det skönt att veta att man har en försäkring. Men vad händer egentligen med min anmälan? Här hittar du guider till några av våra vanligaste skadeärenden där vi hoppas att du finner svar på dina funderingar.


Fordon

Kollision

Om du råkar ut för en kollision

Om du krockar med ett annat fordon eller kör på någons egendom, till exempel staket eller brevlåda, ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt, även om ditt fordon inte har fått några skador.

Ta gärna bilder med din mobilkamera på olycksplatsen. Det är bra att dokumentera skadornas omfattning och den andra bilens registreringsnummer.

Skadeanmälan

Börja med att anmäla skadan

Anmäl skadan till oss även om ditt fordon inte har fått några skador. Ni behöver inte fylla i anmälan tillsammans men det är viktigt att ni byter uppgifter till exempel registreringsnummer och personuppgifter. Finns det vittnen be om deras kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dem.
Det är enkelt anmäla skadan här på vår webbplats eller i appen.
Anmäl skadan via internet

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss

Parkeringsskada

Om din parkerade bil blivit påkörd

Ibland händer det att någon har kört emot din bil på till exempel en parkeringsplats och smitit från platsen utan att lämna sina kontaktuppgifter.

När du upptäcker skadan kan du ta kort med din mobilkamera, notera plats, tidpunkt och eventuella andra fynd som till exempel hjulspår, glassplitter eller annat.

Om du har någon med dig som kan intyga att skadan inte fanns där innan du parkerade kan den personen vara vittne till händelsen.

Polisanmälan

Börja med att göra en polisanmälan

Använd Polisens e-tjänst för att anmäla din parkeringsskada.

Polisens e-tjänst för parkeringsskada

Att köra från en olycksplats utan att ge sig till känna betraktas som smitning.

Glasskada på fordon

Om din bil får en glasskada

Om du fått en skada på ditt fordons glasruta ska du kontakta en glasmästare. För att underlätta skadehanteringen samarbetar vi med de flesta glasmästare i landet. Detta innebär att du kan välja en glasmästare på din ort, som du kontaktar angående den skadade rutan.

Här hittar du vilka vi samarbetar med på din ort

Skadeanmälan

Skadeanmälan

Glasmästaren kollar att du har en gällande försäkring och hjälper dig att fylla i en skadeanmälan på plats. Du betalar din självrisk direkt till glasmästaren.

Vid ersättningsbar skada är självrisken 1500 kronor. Lagar du ditt stenskott är självrisken endast 200 kronor.


Resa

Försenat/förlorat bagage

Om du förlorar eller tappar bort ditt bagage på resan

Om ditt bagage blir försenat när du åker iväg på en resa ska du anmäla det till flygbolaget. Be om att få en PIR-rapport (property irregularity report) som du har framför dig när du gör din anmälan till oss.

Bagageförsening ersätts bara vid utresa.

Skadeanmälan

Anmäl skadan till oss

Det är enkelt att göra anmälan här på vår webbplats eller i appen.

Anmäl skada via internet

Tänk på att det kan finnas en försäkring via ditt bankkort. Förutom att anmäla händelsen till oss kan du därför också kontakta kortutgivaren. Om du har betalat resan med ett bankkort hos oss uppger du det i din anmälan till oss.

Du kan också göra anmälan via telefon eller post.

Kontakta oss

Sjuk på resan

Om du blir sjuk på resan

Sök vård hos läkare på resmålet för sjukdomen eller olycksfallen från första dagen den inträffar.

Be om att få ett läkarintyg där det tydligt framgår diagnos och ordination om vila. Spara läkarintyget och kvitton på egna utlägg.

Ditt försäkringsnummer och resekortet hittar du i appen.

SOS International

Kontakta SOS International

Du kan kontakta SOS International för att få råd om vart du ska vända dig och hur du ska handla. 

Är du i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz ska du t.ex. uppsöka ett allmänt sjukhus och visa ditt EU-kort. Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som landets invånare. I vissa länder är vård helt kostnadsfri eller mindre än självrisken i försäkringen.

SOS International hjälper även till att, vid allvarligare skador och sjukdomar, ha kontakt med sjukhuset. Om du på grund av skadan eller sjukdomen inte kan resa hem som planerat hjälper dessutom SOS International till att boka en ny hemresa.

Kontakta SOS International


Lös egendom

Cykelstöld

Om din cykel blir stulen

Om din cykel blivit stulen ska du göra en polisanmälan. Ange ramnummer, modell, inköpspris och inköpsdatum. Du hittar dessa uppgifter på kvittot du fick när du köpte cykeln.

Du behöver ha polisens ärendenummer när du gör din anmälan till oss.

Skadeanmälan

Gör en skadeanmälan

Anmäl stölden även till oss. När vi har fått anmälan kommer vi att gå igenom de handlingar som vi fått och höra av oss om det är något som vi saknar.

Det är enkelt att anmäla skadan här på vår webbplats eller i appen.
Anmäl skadan via internet

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss

Trasig mobiltelefon

Har din mobiltelefon gått sönder ska du göra en anmälan till oss. Skriv en tydlig redogörelse om vad som har orsakat skadan och ange inköpspris, märke, modell och inköpsdatum. Dessa uppgifter hittar du på kvittot du fick när du köpte mobiltelefonen.

Det är enkelt att anmäla skadan här på vår webbplats eller i appen.
Anmäl skadan via internet

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss

Skadereglering

När vi fått din skadeanmälan gör vi en bedömning om det är värt att reparera telefonen eller om vi ska lösa in den. Vi kontaktar dig och meddelar vad som gäller för just din telefon.

Stöld/förlust av mobiltelefon

Har du blivit bestulen eller tappat bort din mobiltelefon ska du göra en polisanmälan. Ange inköpspris, märke, modell och inköpsdatum. Du hittar dessa uppgifter på kvittot du fick när du köpte mobiltelefonen.

Det är också viktigt att ditt IMEI-nummer* finns angivet på polisanmälan. Du behöver ha polisens ärendenummer när du gör din anmälan till oss.

*Alla mobiler har ett unikt, 15-siffrigt så kallat IMEI-nummer. Identifieringen är oftast utskriven på eller under telefonens batteri.

Skadeanmälan

Du ska också göra en anmälan till oss. Kom ihåg att kontakta din operatör för att spärra både mobiltelefonen och sim-kortet. Bifoga spärrintyget i din skadeanmälan.

När vi har fått anmälan kommer vi att gå igenom de handlingar som vi fått och höra av oss om det är något som vi saknar.

Det är enkelt att anmäla skadan här på vår webbplats eller i appen.
Anmäl skadan via internet

Du kan också anmäla din skada via telefon eller post.
Kontakta oss