Glöm inte bort dig själv

Du har sannolikt försäkrat ditt hem och din bil, men hur är det med dig själv? Din kropp är något av det viktigaste du har, men så länge den fungerar tar vi den ofta för given. Vad händer om du blir sjuk eller skadad och livet inte längre kan rulla på som vanligt? Helena, produktchef på Länsförsäkringar Halland förklarar vikten av att ha en bra sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Glöm inte bort dig själv

Helena, varför behöver jag försäkra mig själv?

- Olycksfallsskador kan vi alla råka ut för genom hela livet och risken för att drabbas av allvarlig sjukdom ökar ju äldre vi blir. Om du drabbas av bestående besvär efter en sjukdom eller ett olycksfall kan livet bli ganska besvärligt. Om din arbetsförmåga påverkas under en längre tid kan du inte arbeta i samma omfattning som tidigare. Med rätt försäkring kan du få ekonomisk hjälp, något som kan göra stor skillnad i ditt liv.

Vad mer kan försäkringen hjälpa mig med?

- Om du skadar dina tänder i en olycka kan försäkringen hjälpa till med ersättning för tandvårdskostnader - något som utan försäkring kan bli riktigt dyrt. Försäkringen kan också ge ekonomisk hjälp om du drabbas av till exempel cancer som ställer vardagen på ända. 

Men jag har ju en hemförsäkring, ingår inte det här i den?

- Nej. Hemförsäkringen skyddar dina saker och kan hjälpa dig om du till exempel råkar ut för en identitetsstöld eller krävs på skadestånd, men den skyddar inte vid olycksfall eller sjukdom. Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring däremot ger ett riktigt bra skydd vid både olycksfallsskada och sjukdom, dygnet runt.

Vad är det bästa med just Länsförsäkringar Hallands försäkring?

- Det bästa är självklart att den kan ge dig ekonomiskt andrum om du drabbas av sjukdom eller skadar dig genom olycksfall. När livet vänds upp och ner blir den ekonomiska tryggheten viktigare än någonsin. Vår försäkring anpassas till just din ålder, den skyddar dig dygnet runt, och du betalar ingen självrisk.

Läs mer om vår sjuk- och olycksfallsförsäkring

Helena tipsar

  • Välj en försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall för bästa möjliga skydd
  • Se till att hela familjen har personförsäkring. Vi erbjuder försäkring för barn, vuxna och 60+
  • Samla allt hos oss så får du rabatt. Våra Guldkunder får upp till 20% rabatt på sina försäkringar