Du äger oss

Länsförsäkringar Halland är ett kundägt försäkringsbolag. Är man skadeförsäkringskund, är man samtidigt delägare.

Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Efter avsättning till nödvändiga investeringar och en långsiktig ekonomisk uthållighet, återgår överskottet till kunderna i form av lägre premier, förmånskundsrabatt eller återbäring.

Som delägare i Länsförsäkringar Halland har kunderna ett direkt inflytande över verksamheten genom sina fullmäktigeledamöter.

Läs mer här