Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

Inflationen fortfarande ett problem för Riksbanken

Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar

Dagens inflationssiffror kom in i linje med marknadens förväntningar, men fortsatt något under Riksbankens prognos. Detta oroar inte Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster men hon tror att det kan innebära en förskjutning av Riksbankens räntebana.

-     Vare sig det här eller förra månadens inflationsutfall förändrar vår underliggande vy på den svenska ekonomin. Däremot indikerar det tillsammans med en fortsatt dämpad löneutveckling att kostnadstrycket är något lägre än vad vi tidigare bedömt. Samtidigt ser vi att den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas väl och att resursutnyttjandet stiger, vilket ändå talar för att inflationen successivt kommer stiga på längre sikt, säger Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar.

Något oroväckande är dock att tjänstepriserna fortsätter att falla, vilket Riksbanken följer noga i och med att det är en bra indikator för det inhemska inflationstrycket. Däremot har kronan utvecklats betydligt svagare än vad de flesta bedömare kunde ana, vilket kommer bidra till en högre inflationsutveckling framöver.

-     Sammantaget har avvikelsen från Riksbankens prognos ökat riskerna för att vi får se en viss förskjutning av Riksbankens räntebana, det vill säga prognosen för räntan, vid nästa penningpolitiska möte. Vi hinner dock få ytterligare ett inflationsutfall innan dess. Men på det stora hela förändrar det inte vår helhetsbild utan snarare att vi kanske får se en något senare höjning, men det är fortfarande ett tag kvar fram till hösten, säger Anna Öster.

Svenska bopriser lägre än förväntat
Idag släpptes även statistiken för svenska bostadspriser (HOX Valueguard) som visade en nedgång med 0,4 procent i landet som helhet och 0,9 procent rensat för säsongen under februari relativt januari. Enligt Mäklarstatistik var det många affärer som gjordes i februari innan det nya amorteringskravet trädde i kraft 1 mars.

-     Vi tror fortsatt på en relativt stabil prisutveckling för helåret, men det dröjer sannolikt några månader innan det går att dra några större slutsatser om effekterna av amorteringskravet eller om det större utbudet av bostäder fortsätter att tynga utvecklingen, avslutar Anna Öster.

Tips!

Vill du veta mer om hur Länsförsäkringars chefekonom Anna Öster ser på marknaden och hennes reflektioner kring ett eventuellt handelskrig lyssna på henne i Fömedlarpodden.

Se alla nyheter