Svag inflation justerar räntevyn marginellt

Tisdagsmorgonens inflationsbesked kom in något svagare än väntat. KPI under januari beräknas till 1,6 procent relativt samma månad 2017, förväntat var 1,7 procent. KPIF kom in på 1,7 procent relativt en förväntan på 1,9 procent.

- Den svagare siffran förändrar inte vår övergripande vy på läget i svensk ekonomi. Den fick dock representera droppen som får bägaren att rinna över i vår syn på Riksbankens första räntehöjning. Vi har sedan länge förväntat oss att denna höjning ska ske under tredje kvartalet. Vi har dock tidigare förväntat oss att det ska ske i juli och är nu mer benägna att tro att det sker först i september, säger Anna Öster, chefekonom på Länsförsäkringar.

Januarisiffran påverkas varje år av att den korg vars priser undersöks förändrats något för att säkerställa dess relevans över tid. Den tekniska effekten av denna förändring tyngde inflationstakten med 0,1 procentenheter. 

- Efter beskedet såg vi en försvagad krona och något lägre 10-årsräntor, vilket antyder att marknaden förväntar sig en något senare omsvängning från Riksbanken, avslutar Anna Öster.

Ring eller mejla mig gärna

Se alla nyheter