Ny Investeringshjälp ute!

Nu är Investeringshjälpen för februari här! Investeringshjälpen ska underlätta för dig som sparare att förstå hur omvärlden påverkar hur vi placerar.

Trots turbulensen på aktiemarknaden på senare tid finns det fortsatt stöd för aktieplaceringar. Konjunkturutsikterna ser fortsatt goda ut, vi har ett relativt optimistiskt vinstscenario och vi har historiskt låga räntor. En något hög börsvärdering, framförallt i USA, ger dock skäl till viss försiktighet.

Läs mer om vår vy på marknaden och hur det påverkar våra sparprodukter >

Se alla nyheter